Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.05.2020/Pykälä 193

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 193

19.05.2020

 

Alueen tapahtumat, määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

77/02.02/2019

 

Khall 19.05.2020 § 193

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnan vuoden 2020 talousarvioon on varattu kustannuspaikalle Muu toiminta (30105) seuraavat määrärahavaraukset alueen tapahtumiin, joissa Visit Levi ja Lapland Productions ovat järjestäjänä/yhtenä järjestäjistä:

 

- Levi Outdoor Fest, 5 000 euroa

- MTB Enduro, 9 500 euroa

- World Cup 2020, 50 000 euroa.

 

Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimmistä elinkeinoista. Alueella on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta huomattavaan osaan Kittilän alueen yrityksistä. Vuonna 2019 julkaistun matkailun tuloselvityksen mukaan Kittilän välitön matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Välittömän tulon lisäksi matkailualalla on merkittävät välilliset vaikutukset alueen muihin toimialoihin.

 

Koronavirusepidemia on voimakkaasti vaikuttanut alueen matkailutoimialaan ja myös järjestettäviin tapahtumiin. Levi Outdoor Fest ja MTB Enduro -tapahtumat on jouduttu perumaan ja lisäksi Visit Levi on joutunut perumaan myös muita keväälle ja kesälle suunniteltuja tapahtumia. On myös varauduttava siihen, että koronaepidemian jatkuessa mahdollisesti myös muiden vuodelle 2020 suunniteltujen suurien tapahtumien perumista tullaan harkitsemaan. Tapahtumien perumisista on aiheutunut alueen yrityksille merkittävät tulonmenetykset. Levillä vuosittain järjestettävät tapahtumat tuovat alueen yrityksille huomattavan määrän liikevaihtoa ja suuret aluetaloudelliset vaikutukset.

 

Visit Levi on toimittanut Kittilän kunnalle pyynnön liittyen Levillä toteutettaviin tapahtumiin, joihin Kittilän kunta on tehnyt vuoden 2020 talousarvioon määrärahavarauksen. Visit Levi pyytää Kittilän kunnalta, että vuoden 2020 talousarviossa mainitut Visit Levin järjestämiin tapahtumiin osoitetut varat voitaisiin kunnanhallituksen päätöksellä kohdistaa myöhemmin esitettyihin korvaaviin tapahtumiin täysimääräisesti sen euromäärän mukaisesti mikä on talousarviossa päätetty. Perusteluina Visit Levi esittää, että näin he voisivat toteuttaa alueen kilpailukykyä ja matkailuelinkeinoa elvyttäviä tapahtumia ilman että määrärahat on sidottu tapahtumiin, joita ei voida pandemian vuoksi järjestää tai jotka on jo peruttu. Visit Levin pyyntö on esityslistan oheismateriaalina.

 

Kunnanjohtaja:

1) Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Visit Levin esittämän muutoksen liittyen Levin tapahtumiin varattuihin määrärahoihin ja esittää

2) että Levi Outdoor Fest, MTB Enduro ja World Cup 2020 -tapahtumiin osoitetut määrärahavaraukset (kustannuspaikka 30105) voidaan tarvittaessa kohdentaa kunnanhallituksen päätöksellä myöhemmin vuoden 2020 korvaaviin tapahtumiin täysimääräisesti talousarvion mukaisesti

 

Käsittely:

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esitystään seuraavasti:

 

1) Kunnanhallitus päättää hyväksyä Visit Levin esittämän muutoksen liittyen Levin tapahtumiin varattuihin määrärahoihin ja päättää

 

2) että Levi Outdoor Fest, MTB Enduro ja World Cup 2020 -tapahtumiin osoitetut määrärahavaraukset (kustannuspaikka 30105) voidaan tarvittaessa kohdentaa kunnanhallituksen päätöksellä myöhemmin vuoden 2020 korvaaviin tapahtumiin täysimääräisesti talousarvion mukaisesti

 

Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa