Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 42

01.04.2020

 

Poikkeamislupa 20-0096-POI

 

53/10.03.00/2020

 

RakYmplk 01.04.2020 § 42

 

(Lisätietoja rakennustarkastaja, 0400-396074)

 

Sirkan rekisterikylään tilalle Levinrivi Rno 12:11 haetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta lupaa poiketa asemakaavan määräyksistä (MRL 58§) korttelissa 166. Asemakaavassa korttelin rakennusten kerroskorkeudeksi on annettu roomalaisin numeroin II ja nyt haetaan lupaa rakentaa III - kerroksinen asuinkerrostalo. Hakemus on tullut vireille 17.12.2019.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Sirkankoulu Rno 12:3, Petsukkajärvi Rno 29:353, Tikankontti Rno * * * *, Autti Rno * * * *, Tinttikuusikko Rno* * * *, Kotikumpu Rno* * * *, Nuottimukka Rno* * * *, Takkuranta Rno* * * *, Mukulamäki Rno * * * *, Tähtelä Rno * * * *, Santeri Rno* * * *, Keränen Rno * * * *, Pätevämukka Rno * * * * ja Riekonkieppi Rno * * * *.

 

Tilojen Santeri Rno * * * *, Tikankontti Rno * * * *, Keränen Rno * * * * ja Tähtelä Rno * * * * omistajat ovat jättäneet muistutuksen hakemuksesta. Hakija ei ole antanut vastinetta muistutuksiin.

 

Muistutuksissa on otettu kantaa kerroskorkeuteen ja ajoliittymään tontille Mukulatien kautta.

 

Rakennustarkastaja:

Lautakunta on antanut vastaavasta hakemuksesta kielteisen poikkeamispäätöksen 24.1.2019 § 9. Päätöksestä valitettiin Pohjois - Suomen hallinto - oikeuteen hakijan toimesta. Hakija on peruuttanut valituksensa 5.2.2020.

 

Kunnanvaltuuston 25.2.2013 hyväksymässä asemakaavan muutoksessa korttelin 166 kerroskorkeus on II. Korttelista on purettu neljä yksikerroksista rakennusta ja niiden tilalle on suunniteltu rakennusoikeuden puitteissa yhtä kolmikerroksista asuinkerrostaloa.

 

Hakemuksessa suunniteltu kulku tontille on asemakaavan mukainen. Asemakaavassa kulku tontille on osoitettu Mukulatien kautta ja kaava osoittaa paikoitusalueen tieliittymäpaikan yhteyteen.

 

Suunnitellun kolmikerroksisen rakennuksen pääharjan korkeus on noin 1 metrin korkeammalla kuin Ounasjoentien toisella puolella olevan koulurakennuksen.

 

Hakija perustelee poikkeamisella olevan myönteisiä vaikutuksia esteettömyyteen hissin rakentamisen johdosta sekä energiatehokkuudella.

 

Kerroskorkeudesta poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle. Yhden kerroksen lisäys vaikuttaa rakennuksen korkeuteen runkosyvyydestä ja kattomuodosta riippuen 3 - 4 metriä. Koko rakennusoikeuden sijoittaminen yhteen rakennukseen antaa mahdollisuuden toteuttaa pihalle sijoittuvat toiminnat mahdollisimman väljästi.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun poikkeamisen kerroskorkeudesta.

 

Hakija on esittänyt erityisiä syitä poikkeamisen perusteiksi. Suunniteltu rakentaminen on kerrosalan, rakennusalan ja kaavatontille kulkemisen osalta voimassa olevan kaavan mukainen eikä yhden kerroskorkeuden nostaminen johda merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö - tai muita vaikutuksia.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 58 §, MRL 171 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa