Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 38

01.04.2020

 

Lausunto Pohjois - Suomen hallinto - oikeudelle lautakunnan rakennuslupapäätöksestä 22.1.2020 § 6 tehdyn valituksen johdosta.

 

112/10.03.00/2018

 

RakYmplk 01.04.2020 § 38

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Pohjois - Suomen hallinto - oikeus pyytää rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa valitukseen joka koskee lautakunnan tekemää rakennuslupapäätöstä 22.1.2020 § 6 ( 20-0009-R). Lausunto ja päätöksiin liittyvät asiakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään 30.4.2020.

 

Rakennustarkastaja:

Valitus koskee lautakunnan tekemää kielteistä rakennuslupapäätöstä omakotitalon, saunarakennuksen ja kahden talousrakennuksen rakentamista Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle ( M -alue ).

 

Valituksessa vaaditaan , että hallinto - oikeus kumoaa lautakunnan tekemän päätöksen ja määrää, että rakennuslupa myönnetään tai asia palautetaan uudelleen lautakunnan käsittelyyn. Lisäksi valittaja vaatii Kittilän kuntaa korvaamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

 

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

 

Kyseiselle rakennushankkeelle on lautakunta myöntänyt aiemmin suunnittelutarveratkaisun, josta Lapin ELY - keskus valitti Pohjois- Suomen hallinto - oikeudelle. Pohjois - Suomen hallinto - oikeus jätti valituksen tutkimatta sillä perusteella ettei Lapin ELY - keskuksella ole asiassa valitusoikeutta. Hallinto - oikeus ei valitusoikeuden arvioinnin jälkeen tutkinut suunnittelutarveratkaisun oikeellisuutta. Kyseisen päätöksen perusteluissa on hallinto-oikeus todennut kuitenkin rakennuspaikan sijaitsevan osayleiskaavan tulvalaskentamallin osoittamalla HW (1/100) tulva - alueella.

 

Lautakunnan kielteinen rakennuslupapäätös perustuu oikeusvaikutteisen osayleiskaavan määräykseen alueen käyttötarkoituksesta ja osayleiskaavan määräämän alimman kosteudelle arkojen tilojen rakentamiskorkeudesta. Lisäksi koko tila oli veden alla vuoden 2005 Ounasjoen suurtulvassa. Pelkästään rakennuksien kohdalta ja kulkutien osalta maanpinnan keinotekoinen korottaminen rakennusten ja tien nostamiseksi yleiskaavan määräämän kastuville arkojen rakenteiden korkeustason yläpuolelle ei poista rakennuspaikan tulvauhkaa.

 

Yleiskaavassa kaikki rakennettavaksi tarkoitetut alueet on tarkoitettu toteutettavaksi asemakaavoituksella. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa. Viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutumisesta katsottava ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Osayleiskaava ei ole suoraan rakennuslupaan oikeuttava kaava eikä yleiskaavalla ole tarkoitettu osoittaa rakentamista tulva - aroille alueille.

 

Valittaja on esimerkkinä tuonut esille Kittilän kirkonkylän asemakaava - alueelle kohdistuvan myönteisen poikkeamislupapäätöksen. Kyseinen asemakaava on tullut voimaan 21.6.1990. MRL 116 §:n mukaan asemakaava - alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa ja MRL 42 §:n 3 momentin mukaan yleiskaava ei ole voimassa asemakaava - alueella.

 

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten lautakunta lausuu valituksen ja korvausvaatimuksen olevan aiheeton ja perusteeton. Päätöksessä on huomioitu Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan määräykset sekä niiden vaikutukset maankäyttöön ja maakäyttö- ja rakennuslain rakennuslupaharkintaan vaikuttavat säädökset. Päätös on perusteltu hallintolain mukaisesti eikä ole hallinnon oikeusperiaatteiden vastainen

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti kokoukselle laatimansa lausuntoesityksen ja sitä kannattivat Minna Lehtonen ja Juha Toivola. Pirkko Jauhojärven lausunto liitteenä. Suoritettiin äänestys jossa rakennustarkastajan lausuntoesitys oli JAA ja Pirkko Jauhojärven lausuntoesitys oli EI.

JAA äänestivät Tiina Huilaja, Inkeri Yritys, Ahti Ovaskainen ja Oula Vuolli. EI äänestivät Minna Lehtonen, Juha Toivola ja Pirkko Jauhojärvi.

 

Lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan esityksen lausunnoksi äänin 4-3.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa