Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 54

01.04.2020

 

Poikkeamislupa 20-0114-POI

 

85/10.03.00/2020

 

RakYmplk 01.04.2020 § 54

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Kenttäkumpu Rno 6:24 haetaan lupaa poiketa Levin osayleiskaavan määräyksistä ja rakentaa matkailua palvelevat kotakahvila (50 m²) ja apurakennus ( 18 m² ). Tilan koko on 65563 m² ja se sijaitsee Levisalmen sillasta noin 350 metriä Könkäälle päin Ounasjoentien vasemmalla puolella.Hakemus on tullut vireille 31.1.2020.

 

Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut tiloja Alamäki Rno 6:7, Yliniemelä Rno 6:116, Leviniemi Rno 6:95, Sirkan kolmio Rno 6:77, Niemelä Rno 6:27, Halli Rno 6:118 ja Huhtaranta 6:94.

 

Tilojen Alamäki Rno 6:7, Leviniemi Rno 6:95 ja Yliniemelä Rno 6:116 omistajat ovat jättäneet muistutuksen hakemuksen johdosta.

 

Muistutuksissa on otettu kantaa rakennuspaikan tulvauhkaan ja sen johdosta rakennuspaikan kelvollisuuteen sekä mahdollisesta toiminnasta aiheutuviin haju- ja ympäristöhaittoihin ja maankäytön vaikeutumiseen hankkeen johdosta. Hakija ei ole antanut vastinetta muistutuksiin.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Levin osayleiskaavan EV- 1 alueelle. EV - 1 merkintä tarkoittaa suojaviheraluetta. Levin osayleiskaavan kaavaselostuksessa EV - 1 aluetta kuvataan eri - ikäistä puustoa sisältäväksi luonnontilaisen kaltaiseksi tienvarsivyöhykkeeksi. Tarkoituksena on suojata tieltä näkyvää maisemaa. Tieympäristö halutaan ylläpitää metsänä, jota voidaan siistiä erillisiä hoito - ohjeita noudattamalla. EV - alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

 

Tilalla ei ole hanketta tukevaa reitistöä tai vastaavaa toimintaa, alue on rakentamaton. Tieliittymä on suunniteltu Ounasjoentieltä kevyenliikenteen väylän yli rakennuspaikalle.

 

Maankäyttö - rakennuslain 43 §:n mukaan lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että sillä vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Poikkeamista ei saa myöntää jos rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle. Yleiskaava on pohjana asemakaavaa laadittaessa. Yleiskaavassa ja sen pohjalta mahdollisesti laadittavassa asemakaavassa EV- 1 alueet on tarkoitettu rakentamattomaksi.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Hakija ei ole esittänyt erityisiä syitä. Perusteena esitykselle on haitta kaavan toteutumiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 171 §.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kokouksessa käytiin läpi asiasta tehdyt muistutukset.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa