Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 48

01.04.2020

 

Suunnittelutarveratkaisu 20-0101-SUU

 

447/10.03.00/2019

 

RakYmplk 01.04.2020 § 48

 

( lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Kallon rekisterikylän määräalalle tilasta Järvenpää Rno* * * * haetaan lupaa rakentaa 120 m²:n suuruinen ravintola, kolme majoitusrakennusta, yhteensä 165 m² ja saunarakennus 40 m². Määräalan koko on noin 8,7 hehtaaria ja se sijaitsee Ylläsjärven kylän eteläpuolella. Hakemus on tullut vireille 16.3.2020.

 

Alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta ja vaatii MRL 137 § 1momentin perusteella erityisiä edellytyksiä rakennusluvalle ( erillinen suunnittelutarveratkaisu)

 

Hakija on kuullut tiloja Järvenpää Rno * * * *, Hautakuusikko Rno * * * *, Kittilän Valtionmaa III Rno 893:12:1, Uusitalo I Rno * * *, Puttonen Rno * * * *, Luosupalo I Rno * * *, Purola Rno * * *, Hongisto Rno * * * * ja Havuranta Rno * * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Lautakunta on käsitellyt rakennushanketta poikkeamislupana 16.3.2020 ja hylännyt hankkeen erittäin suureen emätilamitoitukseen perustuen. Nyt rakennuksia on siirretty Ylläjärven rantaviivasta noin 210 metrin päähän.

 

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Ylläksen osayleiskaavan MU - alueelle eli maa- ja metsätalousalueelle jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita tai ympäristöarvoja. Maankäyttömääräysten mukaan alueelle saa sijoittaa polkuja ja ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen sekä poronhoitoa palvelevia pieniä rakennelmia ja rakennuksia.

 

Ylläsjärven Kittilän puoleisella osalla olemassa oleva rakennuskanta muodostuu pääosin omakotitaloista ja loma-asunnoista. Saman emätilan lohkotilalle on myönnetty rakennuslupa omakotitalolle ja siihen liittyville taloustiloille vastaavalle etäisyydelle vesistöstä.

 

Karttatarkastelun perusteella suunniteltu alue on ollut metsätalouskäytössä ja se on ojitettu. Tunturi-Lapin Vesi Oy:n mukaan heidän verkostoihinsa on noin 400 metrin matka ja jätevesien johtaminen verkostoon vaatii kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon. Määräalalle johtava tie on sorapintainen, metsäautotien tasoinen tie.

 

Hakija on esittänyt asemakuvassa moottorikelkkareitin käyttämistä kiinteistön sisäisenä tienä. Moottorikelkkareitti on maanmittaustoimituksella perustettu ja sitä ei voi muuhun käyttötarkoitukseen osoittaa. Kulkeminen kiinteistöllä ja rakennuksien etäisyydet on suunniteltava siten ettei kelkkareitin käyttö vaarannu.

 

Suunniteltu rakennushanke ei vaikeuta yleiskaavan toteuttamista kun rakentamisessa huomioidaan kiinteistöllä oleva reitistö eikä aiheuta haittaa alueen käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on maisemallisesti sopivaa.

 

Esitän, että lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisun hakemuksesta poiketen siten ettei kulkemista kiinteistöllä hyväksytä olemassa olevan moottorikelkkareitin osalta. Hakijan tulee esittää mahdollisessa rakennusluvassa rakennuksille riittävä etäisyys kelkkareitistä vähintään samalla etäisyydellä vesistöstä sekä niille kulkuyhteyden järjestäminen kelkkareitin käyttöä häiritsemättä.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 16 §, MRL 137 §.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa