Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 34

17.03.2020

Kunnanhallitus

§ 113

31.03.2020

 

Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen jatkohakemus

 

418/11.03.09/2014

 

Teknlk 17.03.2020 § 34

 

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

Lapin pelastuslaitoksen tulvariskihankkeen lopputuloksena kunnat ja pelastuslaitos saavat kokonaisvaltaisen suunnitelmakokonaisuuden tulvariskien vähentämiseksi. Hankkeen lopputulosten keskeisenä sisältönä ovat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti mm. paikkakuntakohtaiset riskikohteiden tunnistamisen ja suojelemisen toimenpiteet (mm. toimintakortit), vastuuorganisaatioiden toimintarakenteen selkeyttäminen (mm. vastuumatriisi), kuntien ja alueen materiaaliresurssien selvittäminen sekä kuntakohtaisten erityistarpeiden tarkentaminen. Lisäksi yhtenä pääkokonaisuutena valmistellaan pelastuslaitokselle operatiivinen ja käytännönläheinen toimintasuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä mm. valmiuden noston, johtamisen, viestinnän sekä kenttätoiminnan suhteen. Tämä hyödyttää myös kuntia yleisen tulvantorjuntavalmiuden parantuessa oleellisesti.

Hankkeen alustavan sisältöluonnoksen työvaiheista kesken/mahdolliselle jatkokaudelle tulevat osittain jäämään seuraavat kohdat:

       • joidenkin toimintakorttien viimeistely (valokuvia, vastuuhenkilöiden yhteystietoja ym. tarkennuksia)tilapäisten tulvasuojelurakenteiden hankinta- ja käyttösuunnitelman hankintaosioon liittyviä päätöksiä tulee tarkentaa tulevaisuudessa tehtävien hankintojen osalta suunnitelman viimeistelyä varten

       • joitakin tarkennuksia eri toimijoiden, vastuiden ja tehtävien osalta sekä toimintasuunnitelmassa että yleisesti

       • aineistojen dokumentointia, erinäisiä haastatteluja sekä hankkeen tulosten jakamisen/säilyttämisen toteutuksen jatkokehittely

       • RoiTulva19 -harjoituksessa havaittujen kehitysesitysten huomioiminen suunnitelmissa

      • viestintämatriisin kehittäminen

      • tilannekuvan jakamisen kehittäminen

       • hankkeen suunnitelmien organisaatiokohtainen koulutus ja jalkautuminen kunnissa, pelastuslaitoksella ja muilla tulviin liittyvillä toimijoilla

       • olemassa olevan tulvakaluston inventointi ja käyttökelpoisuuden tarkistus (tilapäinen tulvasuojamateriaali)

       • toimintaohjeet nopeasti kehittyvässä jääpatotilanteessa

       • suunnittelijan osallistuminen kevään 2020 tulvakauden kohonneen tulvariskien tilannekuvan ylläpitoon ja mahdolliseen johtoryhmätyöskentelyn tukemiseen

      • Lapin ELY-keskuksen tulvatiedote 25.2.2020

Hankkeelle 1. vaiheelle on jo myönnetty jatkoaikaa 31.3.2020 saakka. Hankkeen viemistä ylimääräiselle jatkokaudelle (6 kk) perustellaan hankkeen puolesta yllä mainittujen työvaiheiden loppuun saattamisella, sekä mahdollisuudella valmistella /päivittää kuntakohtaiset tulvantorjuntasuunnitelmat. Tälle on hankkeen osalta ilmennyt selvää tarvetta, ja positiivista suhtautumista hankkeen jatkamiselle on ollut havaittavissa. Hankkeen kohdekuntien tulee sitoutua omalta osaltaan hankkeen jatkamiseen. Kuntien saama keskeinen hyöty hankkeen jatkamisesta liittyisi mainittujen suunnitelmien toteuttamiseen ja sitä kautta parantuneeseen kuntakohtaiseen tulvantorjuntavalmiuteen.

Lopullinen hankehakemus määräytyy mukana olevien kuntien sekä tarvittavien suunnittelutehtävin mukaan. Mikäli hanke toteutuu täysimääräisenä, säilyy kuntakohtainen rahoitusosuus samansuuruisena eli noin 2500 €/kunta

Tekninen johtaja:
Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kittilän kunta osallistuu jatkohankkeeseen mikäli pääosa mukana olleista kunnista lähtee mukaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 31.03.2020 § 113

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja päättää, että Kittilän kunta osallistuu jatkohankkeeseen, mikäli pääosa mukana olevista kunnista lähtee mukaan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa