Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Esityslista 31.03.2020/Asianro 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

30

31.03.2020

 

30

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

121/01.01.01/2017

 

Khall

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksenpuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnanviranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalainnojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

 

Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksenalaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

23.3.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:

 

- Vapaan sivistystyön lautakunta 12.3.2020

 

- Tekninen lautakunta 17.3.2020

 

- Toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 4. - 24.3.2020

 

Oheismateriaali

- asialistat lautakuntien kokouksista

- viranhaltijoiden päätösluettelo

- päätös Teknlk 17.3.2020 § 32 Yhdyskuntainsinöörin toimi

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula on toimittanut kirjaamoon 18.3.2020 päivätyn kirjelmän, jolla on pyytänyt harkittavaksi otto-oikeuden käyttämistä teknisen lautakunnan 17.3.2020 § 32 tekemään päätökseen, joka koskee yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämistä.

 

Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsen on ilmoittanut esteellisyydestään asiassa, joten esittelijänä asiassa toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Teknisen johtajan kirjelmään 18.3.2020 liittyen todettakoon, että teknisen lautakunnan päätös 32 § yhdyskuntainsinöörin toimea koskien on keskeneräinen asia. Kyseessä on Kuntalain 136 § mukainen asian valmistelu. Tekninen lautakunta on muutoksenhakuohjeessaan määritellyt tällä perusteella muutoksenhakukiellon.

 

Päätös

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa