Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 134

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 134

31.03.2020

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

121/01.01.01/2017

 

Khall 31.03.2020 § 134

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksenpuheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnanviranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalainnojalla siirretty kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen tai kaupunginhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Kunnan hallintosäännön 38 §:n mukaan kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta Revontuli-opiston jaoston päätöksiin. Otto-oikeutta ei myöskään ole niihin päätöksiin, jotka ovat kuntalain 92 §:ssä rajattu otto-oikeuden ulkopuolelle.

 

Hallintosäännön 40 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksenalaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranhaltijoiden päätökset ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

23.3.2020 mennessä on valmistuneet seuraavat lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset:

 

- Vapaan sivistystyön lautakunta 12.3.2020

 

- Tekninen lautakunta 17.3.2020

 

- Toimialajohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 4. - 24.3.2020

 

Oheismateriaali

- asialistat lautakuntien kokouksista

- viranhaltijoiden päätösluettelo

- päätös Teknlk 17.3.2020 § 32 Yhdyskuntainsinöörin toimi

 

Tekninen johtaja Lauri Kurula on toimittanut kirjaamoon 18.3.2020 päivätyn kirjelmän, jolla on pyytänyt harkittavaksi otto-oikeuden käyttämistä teknisen lautakunnan 17.3.2020 § 32 tekemään päätökseen, joka koskee yhdyskuntainsinöörin toimen täyttämistä.

 

Kittilän kunnan voimassa olevan hallintosääntö 37 § määrittelee asian ottamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanjohtaja Antti Jämsen on ilmoittanut esteellisyydestään asiassa, joten esittelijänä asiassa toimii hallintosäännön 3 §:n mukaisesti vs. hallintojohtaja.

 

Vs. hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Teknisen johtajan kirjelmään 18.3.2020 liittyen todettakoon, että teknisen lautakunnan päätös 32 § yhdyskuntainsinöörin toimea koskien on keskeneräinen asia. Kyseessä on Kuntalain 136 § mukainen asian valmistelu. Tekninen lautakunta on muutoksenhakuohjeessaan määritellyt tällä perusteella muutoksenhakukiellon.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén poistui tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä, hallintolaki 28 § esteellisyyden syynä.

 

Vastaesitys: kunnanhallituksen jäsen Tuula Mertaniemi teki jäsen Ahti Ovaskainen sekä varajäsen Tiina Huilajan kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

"Esitämme että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta, ja kumoaa teknisen lautakunnan 17.3.2020 § 32 kohdalla tekemän päätöksen ja palauttaa asian valmisteluun tekniselle lautakunnalle. Asian esittelijänä toimii tekninen johtaja. Teknisen johtajan esteellisyydelle esitellä asiaa ei ole lainmukaista estettä. Lauri Kurulan esteettömyydestä on kuntaliitto antanut lausunnon jo 16.10.2018."

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että koska on tehty vs. hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu vastaesitys, on suoritettava äänestys.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin:

Ne, jotka kannattavat vs. hallintojohtajan esitystä, äänestävät JAA.

Ne, jotka kannattavat Mertaniemen esitystä,äänestävät EI.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä.

Jaa-ääniä antoivat Antti Pekkala, Pekka Rajala, Sakari Kautto ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen ja Tiina Huilaja.

 

Puheenjohtaja totesi vs. hallintojohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 4-3.

 

Tuula Mertaniemi, Tiina Huilaja sekä Ahti Ovaskainen jättivät asiaan eriävän mielipiteen, joka pöytäkirjan liitteenä.

 

Myös valtuuston varapuheenjohtaja Inkeri Yritys halusi pöytäkirjaan kirjattavaksi, että hän kannattaa vastaesitystä ja eriävää mielipidettä. (Ei äänioikeutta)

_________

 

TARKASTAMATON PYKÄLÄ


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa