Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 31.03.2020/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 107

31.03.2020

 

Tiedoksiannettavat ja ajankohtaiset asiat/koronavirustilanne ja koronavirusepidemian ehkäiseminen

 

99/05.07.05/2020

 

Khall 31.03.2020 § 107

 

Kunnanhallitukselle on sovittu annettavaksi tilannekatsaus koronavirustilanteesta. Kunnanjohtaja Antti Jämsén selostaa asiaa kokouksessa.Samassa yhteydessä käsitellään muut kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiat.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus

 

1) merkitsee tiedoksi kunnanjohtaja Antti Jämsénin antaman tilannekuvan koronavirusepidemiasta

 

Oheismateriaalina tiedoksi seuraavat asiaan liittyvät päätökset ja tiedotteet:

 

- Lapin aluehallintoviraston päätös 17.3.2020 LAAVI/462/2020 koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilojen sulkemisesta 13.4.2020 klo 24:00 saakka

- Lapin aluehallintoviraston päätös 17.3.2020 LAAVI/463/2020 yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 13.4.2020 klo 24:00 saakka

- Tiedote kuntouttavan työtoiminnan ja muiden palveluiden lopettamisesta/TE-palvelut Lappi

- Siviilipalvelukeskuksen tiedote palveluspaikoille koronavirusepidemian huomioinnista palvelustehtävissä

 

2) merkitsee tiedoksi valmiuslakiin liittyvät työnantajatoimenpiteet. Kunnallinen työmarkkinalaitos on oheistanut kuntia poikkeustilanteen työnantajatoimenpiteistä. Jos toimintayksikkö tai sen osa suljetaan eikä työn luonteen vuoksi ole mahdollista tehdä etätyötä, joudutaan käyttämään muita työoikeudellisia työ- ja virkatehtävien järjestelyjä koskevia vaihtoehtoja kuten työtehtävien muuttaminen, työnteon estymisen perusteella palkanmaksun keskeytyminen (TSL 2 luku 12 §) ja/tai lomauttaminen. KT:n tulkinnan mukaan TSL 2 luvun 12 § edellytykset täyttyvät korona-pandemian johdosta koskien ainakin hallituksen linjauksen mukaisesti suljettuja yksiköitä.

 

Kuntasektorin toimialat ovat eri tilanteessa. Osa toiminnoista suljetaan tilapäisesti, osassa toimintoja työ tulee lisääntymään. Kittilän kunnan sivistystoimen toimialalla on jo määritelty joillekin työntekijäryhmille työnteon keskeytymisiä. Näitä on Revontuliopiston opettajilla sekä osalla varhaiskasvatushenkilöstöä ja koulunkäynnin ohjaajia. Vapaan sivistystyön yksiköt on suljettu. Tilanteen pitkittyessä myös sen henkilöstön työtilanne tulee selvitettäväksi, samoin kuin muidenkin, joiden työ loppuu. Vuosilomien, säästövapaiden ja työajantasoitusvapaiden pitäminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä tässä tilanteessa. Myös joustoja työtehtävien suhteen yli toimialojen suositaan.

 

On vaikea arvioida poikkeustilanteen kestoa. Ei myöskään ole tietoa, miten valtio korvaa kunnille syntyneitä taloudellisista menetyksistä. Tässä vaiheessa seurataan tilannetta ja arvioidaan mahdollisten lomautusten tarve kun tilanne etenee. Yhteistoimintamenettelyn hengen mukaista tiedottamista ja keskustelua henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa pidetään yllä koko ajan.

 

Kittilän kunta on noudattanut asiassa Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta saamiaan ohjeistuksia. Myös maan hallitukselta on jossakin vaiheessa tulossa tukipaketti kunnille ja Kuntaliitto kehottaa seuraamaan tilannetta rauhallisesti. Henkilöstöhallinto seuraa tilannetta, tiedottaa henkilökuntaa ja pääluottamusmiehiä tilanteen kehittyessä. Asiaa selostaa etäyhteyden kautta henkilöstöpäällikkö Taina Aspelund

 

- oheismateriaalina Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohje asiaan liittyen

 

3) tiedoksi muut tiedoksi annettavat asiat

 

- Oy Levi Ski Resort Ltd Oy:n yhtiökokouksen 24.3.2020 pöytäkirja

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa