Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.03.2020/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 31

05.03.2020

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Ukonpuljun silta

 

48/10.03.01/2017

 

RakYmplk 05.03.2020 § 31

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 23.1.2020 pyytänyt Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausunnon Kittilän kunnan vesilain mukaiseen lupahakemukseen (Dnro PSAVI/3904/2019) koskien sillan rakentamista Ukonpuljun virkistysreitille. Sillan rakentaminen mahdollistaisi ympyräreitin toteuttamisen Kirkkojärven ja Ounasjoen rajaamaan Karjarannanniemeen, Kittilän kirkonkylän tuntumaan. Silta rakennettaisiin hakijan omistamalle kiinteistölle Urheiluranta, 261-405-191-0 ja silta ylittäisi yhteisen vesialueen, Kittilän jakokunnan yhteiset vedet, 261-876-1-0. Hankkeesta on sovittu vesialueen omistajan kanssa.

 

Suunniteltu silta on kevytrakenteinen muovikomposiitista valmistettu elementtisilta, joka nostetaan paikoilleen rannalle valettujen, betonisten silta-arkkujen päälle. Siltapaikan maanrakennustyöt on jo tehty. Kanavan molemmin puolin on rakennettu murskepedit, joiden päälle betoniset silta-arkut tullaan valamaan. Kanavan luiskiin on tehty ohuet eroosiosuojaukset kiviheitokkeella.

 

Sillan rakentamisesta ja asentamisesta ei hakijan arvion mukaan aiheudu vaikutuksia vesistöön tai vesialueelle. Maa-alueelle rakennettavalla sillalla ei hakijan mukaan ole myöskään vaikutusta kalastoon tai kalastukseen. Silta on suunniteltu siten, että sen alta pääsee normaalin kesäveden aikaan kanootilla tai soutuveneellä.

Siltapaikka sijoittuu tulva-alueelle ja kevättulvan aikana silta jää kokonaisuudessaan veden alle. Hakijan arvion mukaan siltaan ei kohdistu voimakkaita veden virtausnopeuksia ja silta on suunniteltu siten, että se kestää vedenkorkeuksien vaihtelut ja pysyy paikoillaan. Lisäksi hakija on arvioinut, että mahdollisesta sillan tai sen osien irtoamisesta tulva-aikana ei aiheutuisi vahinkoa siltapaikan alapuolisen Ounasjoen ranta-alueilla tai Ounasjoen ylittävälle kan-tatien 80 sillalle.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:

 

Hakijan on varmistettava, ettei silta tai kappaleita sillasta irtoa korkean tulvaveden aikaan tarkastamalla vuosittain sillan rakenteet, jottei sillasta aiheudu vahinkoa tai haittaa siltapaikan alapuolisen Ounasjoen ranta-alueilla tai Ounasjoen ylittävälle kantatien 80 sillalle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa