Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 05.03.2020/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 25

05.03.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakertomus 2019

 

352/02.06.01/2019

 

RakYmplk 05.03.2020 § 25

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät ovat maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta.

 

Myönnettyjen lupien määrä laski edellisen vuodesta määrästä noin 12 prosenttia.Lupamäärä ei kerro suoraan rakennusten määrää koska yhdessä lupapäätöksessä voi olla useita rakennuksia. Kaikki luvat käsiteltiin sähköisen järjestelmän, Lupapiste.fi kautta. Rakennusvalvonnan uusi lupien käsittelyohjelma Kuntanet 7 otettiin käyttöön joulukuussa 2018 ja sen osalta kouluttautuminen on jatkunut koko vuoden 2019 erilaisilla koulutusohjelmilla, pääsääntöisesti webin kautta saaduilla koulutuksilla. Henkilöstö osallistui sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin. Rakennusvalvonnan uudistettu taksa astui voimaan 2019.

 

Rakennusvalvonnan toimintatuotot olivat 402.263 € ja toimintakulut 3326276 € ja toimintakate 75.987 €.

 

Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä oli kolme rakennustarkastajaa ja yksi toimistovirkailija. Rakennus- ja ympäristövalvonnassa työskenteli määräaikainen toimistotyöntekijä 13.5 - 31.12.2019.

 

Ympäristönsuojelu

Vuoden 2019 aikana ympäristönsuojelulain mukaisin kohteisiin liittyviä tarkastus- ja valvontakäyntejä tehtiin 36 kpl, joista 5 kpl tehtiin varsinaisena suunniteltuna määräaikaistarkastuksena. Muut käynnit liittyivät lupakäsittelyjen, asiakirjatarkastusten tai jatkuvan valvonnan havaintoihin tai ympäristövalvonnalle tehtyihin ilmoituksiin. Joihinkin kohteisiin tehtiin useampia käyntejä. Maa-aineslupiin liittyviä tarkastuksia tehtiin yhteensä 21 kpl. Jätelain mukaisia tarkastuksia

tehtiin 22 kappaletta ja muita maasto- tai tarkastuskäyntejä yhteensä 18 kpl. Ympäristönsuojelulain mukaisiin kohteisiin tehtyjen tarkastus- ja valvontakäyntien kokonaismäärä ylitti valvontaohjelmassa suunniteltujen käyntien lukumäärän, mutta varsinaisten suunniteltujen tarkastusten määrä suunniteltua vähäiseksi. Maa-ainespaikkojen tarkastuksia tehtiin suunniteltua hieman vähemmän. Vaarallisia jätteitä tuottaviin kohteisiin tehtiin vain yksi tarkastuskäynti. Jätteiden keräyspisteisiin tehtiin valvontaa selvästi suunniteltua vähemmän.

 

Kittilän kunnan ympäristövalvonnassa työskenteli kaksi viranhaltijaa (ympäristösihteeri ja ympäristötarkastaja) vuoden 2019 ajan. Kunnanvaltuusto on päättynyt ympäristötarkastajan vakinaisen viran perustamisesta 1.6.2020 alkaen (Kvalt 11.11.2019 § 54). Kahden viranhaltijan työpanos on tärkeää lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttamiseksi. Vuonna 2019 ympäristövalvonnan resursseja valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttamiselta veivät mm. lupahakemus- ja ilmoituskäsittelyjonojen lyhentäminen, ilmoitusten ja jatkuvan valvonnan perusteella tehdyt tarkastukset sekä Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle tulleet useat lausuntopyynnöt.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa astui voimaan vuoden 2019 alussa.

 

Ympäristövalvonnan tuotot olivat 57.725 € ja kulut 143.113 € ja toimintakate - 85.388 €.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän, että lautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Vs. ympäristösihteeri Jessika Karvinen oli läsnä asian käsittelyn ajan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa