Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 02.03.2020/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 11

27.02.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 28

29.05.2019

Kunnanhallitus

§ 77

25.02.2020

Kunnanvaltuusto

§ 14

02.03.2020

 

Vastaus aloitteeseen koskien kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelun järjestämistä

 

365/05.02.04/2018

 

Sotelk 27.02.2019 § 11

 

 

(Lisätiedot; hoivapalvelupäällikkö, puh. 0400 330 655)

 

Varavaltuutettu Matti Pääkkölä on tehnyt 9.12.2018 aloitteen, joka koskee kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämistä. Varavaltuutettu Maarit Niskanen on yhtynyt aloitteeseen. Aloitteessa esitetään asumispalvelutarpeen päivittämistä ja suunnittelutyöhön ryhtymistä. Aloite on esityslistan liitteenä.

 

Vanhus- ja vammaispalvelut on järjestänyt joitakin vuosia sitten tutustumiskäynnin Muonioon, Aspan palveluasumisyksikköön, jossa asuu kehitysvammaisia ihmisiä. Käynnin tarkoituksena oli kartoittaa, millaisesta asumisesta on kyse ja millaisia asunnot ovat. Mukana olleille ei ole tuolloin eikä myöhemminkään luvattu mitään siihen suuntaan, että kunta alkaisi rakentamaan palveluasumista kehitysvammaisille ihmisille. Sitä on tarjottu yhtenä vaihtoehtona yksityisille palveluntuottajille, vielä tuloksetta. Kunnan tavoitteena on ottaa mukaan kehitysvammaiset ihmiset suunnittelemaan asumispalveluja.

 

Nykyinen asumismuoto palvelutalo Metsolassa on todettu riittäväksi tehostetun eli autetun palveluasumisen osalta, vaikka paikkoja sieltä vapautuukin harvakseltaan. Sille, että asutaan edelleen vanhemman/vanhempien kanssa on monta eri motiivia, yksi niistä on taloudelliset tuet. Ohjattua palveluasumista tarvitsisi arviolta 8-10 kehitysvammaista ihmistä, heistä ainakin 4 asuu jo palvelutalo Metsolassa.

 

Aloitteen mukaisesti voidaan selvittää kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisen oikeansuuntainen tarve tällä hetkellä, selvityksen tekee avopalveluohjaaja Anja Keskitalo 31.5.2019 mennessä ja se tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi. Moni kehitysvammainen nuori haluaa kuitenkin myös vaihtaa paikkakuntaa ja tämän olemme heille suoneet.

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kehitysvammaisten ajantasainen palveluasumistarve selvitetään avopalveluohjaajan toimesta 31.5.2019 mennessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Sotelk 29.05.2019 § 28

 

 

(Lisätiedot; avopalveluohjaaja, puh. 040 708 4691)

 

Valtuustossa on tehty aloite, jossa pyydetään päivittämään kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelutarvetta.

 

Nykytilanne:

Kunnan omistamassa palvelutalo Metsolassa asuu 14 toimintakyvyltään erilaista kehitysvammaista asukasta.

 

Kolpene on viimevuosina purkanut laitoshoitoa ja asukkaita on siirtynyt asumaan erilaisiin asumisyksiköihin.

 

Kolpeneella asuu vaativan erityisen tuen laitosasumisessa kaksi kittiläläistä kehitysvammaista henkilöä.

 

Kolpeneen tehostetun asumisen palveluyksiköissä asuu kaksi kittiläläistä kehitysvammaista henkilöä.

 

Lisäksi kittiläläisiä kehitysvammaisia on muuttanut asumaan yksityisiin palveluasumisyksiköihin lähemmäksi omaisiaan eri pakkakunnille (3).

 

Kehitysvammaisia aikuisia asuu yhä myös omissa kodeissaan, joko vuokralla tai läheisten kanssa, saaden sinne tukipalveluja.

Kehitysvammaiset lapset asuvat perheissä ja ovat vielä päiväkodeissa ja käyvät koulua.

 

Selvitys:

Kittilässä asuville yli 16 vuotiaille nuorille kehitysvammaisille sekä aikuisille kehitysvammaisille henkilöille lähetettiin kysely koskien asumispalvelujen tarvetta. Kysely lähetettiin 16 kehitysvammaiselle ihmiselle, joista palautui 14.

Kaksi (2) henkilöä ilmoitti pärjäävänsä jatkossakin tuetussa asumisessa, eli omassa kodissa tukipalvelujen turvin.

 

Kolme(3) henkilöä ilmoitti tarvitsevansa ohjattua palveluasumista.

 

Viisi (5) ilmoitti tarvitsevansa tehostettua palveluasumista

Palvelutalo Metsolaan lähetettiin kysely viidelle kehitysvammaiselle henkilölle, joiden arvioitiin toimintakykynsä perusteella voida asua ohjatussa palveluasumisessa.

Vastauksia tuli neljä (4) jotka kaikki ilmoittivat tarvitsevansa edelleen tehostettua palveluasumista ja valvontaa sekä hoitoa ympärivuorokauden, siten että hoitaja on koko ajan läsnä.

Kyselyissä kehitysvammaisia henkilöitä avusti hoitaja tai omainen.

 

Vastauksista poimittuja kommentteja:

"Tuettu asuminen omassa asunnossa olisi paras vaihtoehto ja avunsaanti riittävää tarpeen mukaan. Todennäköisesti lähivuosien aikana avuntarve lisääntyy ja yksin asuminen ei ole enää mahdollista eikä turvallista. Sen jälkeen ohjattu palveluasuminen vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta"

 

"Oman asunnon tarve pojalleni on tärkeä. Muoniossa käytiin katsomassa Aspa-säätiön ohjattua palveluasumista, ja se oli mieluinen meidän erityisaikuiselle pojalle."

 

"Kaikki kotiin saadut tuet/ avut olisi hyvä saada niin paljon kuin mahdollista, jotta läheiseni voisi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään"

 

"Tilava huone, oma wc, kaappitilaa keskustan tuntumasta, mutta rauhallisessa ympäristössä, mukavat kaverit"

 

"Haluan että hoitajat on aina paikalla, tunnen oloni turvattomaksi, koska terveydentilani on ajoittain huono ja avun tarve on välitöntä"

 

"Tämmönen asumismuoto on hyvä (Metsola), missä nyt asun. Hoitajat on tuttuja. Mahdollisen sairaskohtauksen sattuessa on hyvä että hoitajat ovat paikalla ja osaavat toimia tarvittaessa. Kaikki huolto on hyvä, pesut, ruokahuolto, lääkehoito ja terveyden- ja sairaudenhoito. Olen tyytyväinen tähän asumismuotoon"

 

"Haluan pysyvää asumista. Nykyinen asunto on mielestäni liian pieni. Halvan isomman asunnon "

 

Perusturvajohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi avopalveluohjaajan tekemän selvityksen kehitysvammaisten ajantasaisesta palveluasumisesta.

 

Päätös:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että käynnistetään jatkoselvitys noin kymmenen (10) paikkaisen asumispalveluyksikön rakentamiseen Kittilään.

__________

 

Khall 25.02.2020 § 77

 

 

(Valmistelija: Perusturvajohtaja Markku Tuunainen, puh. 040 847 6526)

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on käynnistämässä helmikuussa 2020 tarvekartoitusta ja hankesuunnitelmaa koko Tunturi-Lappia käsittävän asumispalveluyksikön rakentamiseksi Kittilään.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää sosiaali- ja terveyslautakunnan vastauksen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 02.03.2020 § 14

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa