Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 20.02.2020/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 4

09.01.2020

Tarkastuslautakunta

§ 13

20.02.2020

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Tarklk 09.01.2020 § 4

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Hallintosäännön 77 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

 

Yhteenveto uusista ja muuttuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

 

  • hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

 

 

Päätös:

Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

__________

 

Tarklk 20.02.2020 § 13

 

Yhteenveto uusista ja muuttuneista sidonnaisuusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta

 

  • hyväksyy uudet sidonnaisuusilmoitukset

  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

 

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan muutetun esityksen mukaan pyytää uudet, päivitetyt ilmoitukset vuoden 2020 tilanteen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa