Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 20.02.2020/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 12

20.02.2020

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen

 

Tarklk 20.02.2020 § 12

 

Varhaiskasvatukselle on talousarviossa asetettu seuraavia tavoitteita.

 

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään.

 

Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta-toimintamallin pohjalta. Edelleen panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja taataan, että jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle löytyy vähintään yksi kaveri (kuntastrategia).

 

Varhainen avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkostotyö korostuu. Vahvistetaan kaikkien työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten kaveritaitoja, jotta tarve henkilökohtaiseen tukeen vähenee.

 

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Kannustetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv/v. Esimieskoulutusta jatketaan.

 

Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyvämpiin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin (resurssityöntekijät).

 

Varhaiskasvatuspäällikköä on pyydetty esittelemään asiaa. Esityslistan oheismateriaalina on arviointilomake ja muuta arviointia tukevaa materiaalia.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa