Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.02.2020/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 22

13.02.2020

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020

 

72/11.00/2019

 

RakYmplk 13.02.2020 § 22

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on vahvistanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2017-2021 (RakYmplk 22.08.2017 § 87) ja jätelain (646/2011) 124 §:n mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018-2020 (RakYmplk 14.06.2018 § 76).

 

Valvontasuunnitelmiin perustuen laaditaan valvontaohjelma, joka laaditaan vuosittain, jotta ohjelma pysyy ajan tasalla uusien ja poistuvien valvottavien toimintojen osalta. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaan ja valvontaohjelmaan on sisällytetty myös maa-aineslain (555/1981) nojalla luvanvaraisten kohteiden valvonta sekä lisäksi muita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia valvontatehtäviä.

 

Vuoden 2020 valvontaohjelma perustuu edellä mainittuihin valvontasuunnitelmiin. Ohjelma on laadittu ympäristönsuojelulain 168 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30 §:n mukaisesti ja siinä on tiedot ympäristöluvanvaraisista, ilmoituksenvaraisista ja rekisteröitävistä kohteista Kittilän kunnan alueella ja niihin kohdistettavista määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisistä valvontatoimista vuonna 2020.

 

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisvelvoitteen tavoitteena on tehostaa valvontaa ja pyrkiä mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen kohdentamalla valvonta ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpiin tehtäviin. Vuonna 2020 valvonnassa painotetaan erityisesti vedenhankinnan kannalta tärkeille (I-luokka) ja vedenhankintaan soveltuville (II-luokka) pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen sekä jätehuollon ja jätelain valvontaa. Valvontaohjelma sisältää myös kuvauksen edellisen vuoden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

 

Vs. ympäristösihteeri:

Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2020.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa