Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.02.2020/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 17

13.02.2020

 

Poikkeamislupa 20-0039-POI

 

447/10.03.00/2019

 

RakYmplk 13.02.2020 § 17

 

Kallon rekisterikylän määräalalle tilasta Järvenpää Rno* * * * haetaan lupaa poiketa MRL 72 §:n määräyksistä ja rakentaa 120 m²:n suuruinen ravintola, kolme majoitusrakennusta, yhteensä 165 m² ja saunarakennus 40 m². Määräalan koko on noin 8,7 hehtaaria ja se rajoittuu Ylläsjärven rantaan. Määräalalla on noin 60 rantaviivaa. Hakemus on tullut vireille 10.12.2019.

 

Hakija on kuullut tiloja Järvenpää Rno* * * *, Hautakuusikko Rno * * * *, Kittilän Valtionmaa III Rno * * * * *, Uusitalo I Rno * * *, Puttonen Rno * * * *, Luosupalo I Rno * * *, Purola Rno * * *, Hongisto Rno * * * * ja Havuranta Rno* * * *.

 

Muistutuksia ei ole jätetty.

 

Rakennustarkastaja:

Suunniteltu rakennushanke sijoittuu Ylläksen osayleiskaavan MU - alueelle eli maa- ja metsätalousalueelle jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita tai ympäristöarvoja. Maankäyttömääräysten mukaan alueelle saa sijoittaa polkuja ja ulkoilureittejä levähdys- ja muine tukialueineen sekä poronhoitoa palvelevia pieniä rakennelmia ja rakennuksia. Ylläsjärven Kittilän puoleisella osalla olemassa oleva rakennuskanta muodostuu pääosin omakotitaloista ja loma-asunnoista.

 

Karttatarkastelun perusteella suunniteltu alue on ollut metsätalouskäytössä ja se on ojitettu. Määräalan pohjoislaidalla on moottorikelkkareitti. Suunniteltujen rakennuksien etäisyydet rantaan ovat saunan osalta noin 30 metriä, majoitusrakennusten osalta 80-100 metriä ja ravintolan osalta noin 120 metriä. Tunturi-Lapin Vesi Oy:n mukaan heidän verkostoihinsa on noin 400 metrin matka ja jätevesien johtaminen verkostoon vaatii kiinteistökohtaisen jätevesipumppaamon. Määräalalle johtava tie on sorapintainen, metsäautotien tasoinen tie.

 

Määräalan emätila on muodostunut valtionmaasta tilusvaihtosopimuksella. Rantaviivaa emätilalla on 520 metriä josta rakentamiskelpoista rantaa on arvioitu olevan 150 metriä. Emätila on nyt jakautunut kolmeen eri lohkotilaan ja määräalan rantarakentamisen myötä nousisi emätilakohtainen mitoitus noin 26 asuntoon/kilometri. Kyseisen suuruista mitoitusta on pidettävä erittäin suurena. Emätilalle on haettu vuonna 2001 poikkeamislupaa kolmen lomarakennuksen rakentamiseen talousrakennuksineen ja Lapin Ympäristökeskus teki hakemuksesta kielteisen päätöksen.

 

Esitän, että lautakunta ei myönnä haettua poikkeamislupaa. Perusteluina esitykselle on se ettei yksittäisellä poikkeamispäätöksellä voida varmistaa sitä, että maisema-arvot, virkistystarpeet sekä riittävä rakentamaton ranta-alue vesistössä huomioiden maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset täyttyvät sekä osayleiskaavan aluevaraus. Hakija ei ole esittänyt rakentamisen tueksi erityisiä syitä ja hakemuksen tarkoittama rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Sovelletut oikeusohjeet MRL 43 §, MRL 72 §, MRL 171 §.

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti että poikkeamislupa myönnetään. Juha Toivola kannatti Pirkko Jauhojärven esitystä.

 

Perusteluina esitykselle olivat seuraavat: hanke tukee ulkoilua ja virkistäytymistä, alueen laidalla kulkee kelkkareitti, tukee kelkkailijoiden retkeilyä, alueelle suunnitteilla kesävaellusreitti jota talvella voidaan käyttää latureittinä, alueelle on olemassa tie, ei haittaa merkittävästi kaavoitusta.

 

Suoritettiin äänestys jossa rakennustarkastajan esitys oli JAA ja Pirkko Jauhojärven esitys oli EI. JAA äänestivät Oula Vuolli, Janne Ylitörmänen, Ahti Ovaskainen ja Inkeri Yritys. EI äänestivät Pirkko Jauhojärvi ja Juha Toivola.

 

Rakennustarkastajan esitys tuli lautakunnan päätökseksi äänin 4 - 2.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa