Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 17.06.2020/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 25

17.06.2020

 

Erityisavustus paikallisille urheiluseuroille koronavirusepidemian aiheuttamien tulonmenetysten kompensoimiseksi sekä urheiluseuratoiminnan laadun ja laajuuden turvaamiseksi

 

210/02.05.01/2020

 

Vapsivlk 17.06.2020 § 25

 

(Lisätietoja: liikuntasihteeri puh. 040 573 1123)

 

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi kehittynyt koronavirus alkoi levitä Suomessa maaliskuun alkupuolella. Epidemian vaikutukset urheiluseuratoiminnan saralla ovat olleet dramaattiset. Olympiakomitean teettämän selvityksen mukaan kotimaisen urheiluseuratoiminnan taloudelliset menetykset nousevat neljäänkymmeneen miljoonaan euroon.

 

Koronavirusepidemia ja sen kerrannaisvaikutukset ovat koetelleet myös kittiläläisten urheiluseurojen taloutta. Kunnan liikuntatoimi ja paikalliset urheiluseurat ovat keskustelleet tilanteesta pitkin kevättä. Varhaisessa vaiheessa kävi ilmi, että varsinkin tietyt yhdistykset tulevat kärsimään tuntuvia tulonmenetyksiä koronavirusepidemian seurauksena. Pahimmillaan tulonmenetykset uhkaavat urheiluseurojen perustoimintaedellytyksiä. Olympiakomitea ja aluehallintovirastot ovatkin suosittaneet, että kunnat ja kaupungit pyrkisivät mahdollisuuksien mukaan räätälöimään erityisavustuksia paikallistason urheiluseuratoiminnan laadun ja laajuuden turvaamiseksi.

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan kokouksessa (20.5.2020) käydyn keskustelun pohjalta liikuntatoimi ryhtyi valmistelemaan paikallisille urheiluseuroille suunnattua erityisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamien tulonmenetysten kompensoimiseksi. Avustuksen tavoitteena on minimoida niitä taloudellistoiminnallisia haittoja, joita koronavirusepidemiasta ja sen kerrannaisvaikutuksista paikallisille urheiluseuroille aiheutuu.

 

Avustussääntöjen mukaan kyseessä on kertaluonteinen poikkeusavustus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti niille kittiläläisille urheiluseuroille, jotka ovat kunnan liikuntatoimen kustannus- ja toimintaperusteisten avustusten piirissä. Erityisavustuskelpoisiksi katsottavia tulonmenetyksiä ovat mm. vähentyneet yhteistyökumppanitulot sekä peruuntuneista varainhankintatapahtumista aiheutuneet tulonmenetykset. Erityisavustuskelpoisiksi katsottavilla tulonmenetyksillä tulee olla suora yhteys koronaepidemiaan ja sen kerrannaisvaikutuksiin. Erityisavustuskelpoisiksi katsottavilla tulonmenetyksillä tulee lisäksi olla suora yhteys avustusta hakevan urheiluseuran perustoimintaedellytyksiin ja niiden kehittämiseen. Avustussäännöt ovat esityksen oheismateriaalina.

 

Liikuntatoimi ohjeisti urheiluseuroja toimittamaan avustushakemukset 10.6.2020 mennessä. Avustushakemuksessa tuli ilmoittaa haettava avustussumma sekä antaa pääpiirteittäinen selvitys siitä, miten kyseiseen summaan on päädytty. Lisäksi avustushakemuksen liitteenä tuli toimittaa selvitys siitä, millaisia kustannuksia avustussummalla on tarkoitus kattaa, selvitys muista haetuista ja saaduista avustuksista sekä selvitys seuran omaehtoisista talouden sopeuttamistoimenpiteistä.

 

Määräaikaan mennessä erityisavustusta hakivat Palotievan Pojat ry, Kittilän Kotaveikot ry, SBC Levi ry, Levi Ski Club ry sekä Lapland Triathlon Levi ry. Määräajan jälkeen erityisavustusta haki Kittilän Palloseura ry. Liikuntatoimi sopi poikkeusjärjestelystä seuran puheenjohtajan kanssa. Urheiluseurojen toimittamat avustushakemukset ovat esityksen oheismateriaalina.

 

Urheiluseurojen hakemat avustussummat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta yli kymmeneen tuhanteen euroon. Avustushakemuksissa korostuu vähentyvien yhteistyökumppanitulojen sekä peruuntuneiden tapahtumien merkitys. Seurat ovat sopeuttaneet talouttaan mm. lomauttamalla palkattua henkilökuntaa sekä purkamalla toimitilojen vuokrasopimuksia.

 

Koronavirusepidemian aiheuttamaa erityisavustustarvetta ei ole huomioitu liikuntatoimen vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Liikuntatoimi katsoo, että tässä vaiheessa talousarviovuotta urheiluseurojen erityisavustuksiin voidaan käyttää yhteensä 20 000 euroa hyväksytyn talousarvion puitteissa. Laskelma perustuu useisiin seikkoihin. Liikuntatoimi ottaa huomioon mm. kevään aikana koronavirusepidemian takia toteutumatta jääneet budjetoidut menot, loppuvuoden välttämättömät hankinnat sekä potentiaaliset säästökohteet.

 

Liikuntatoimi esittää, että tämän erityisavustuskierroksen avustusprosentiksi määritellään 65%. Liikuntatoimi katsoo, että vallitsevissa poikkeusoloissa sen päällimmäinen prioriteetti on turvata paikallisten urheiluseurojen elinvoimaisuus. Näin ollen liikuntatoimi pitää tärkeänä, että syksyllä tarkastellaan mahdollisuutta järjestää tarpeen vaatiessa toinen erityisavustuskierros.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää myöntää erityisavustukset urheiluseurojen toimittamien avustushakemusten perusteella seuraavasti:

 

Palotievan Pojat ry 312 euroa

Lapland Triathlon Levi ry 650 euroa

Kittilän Kotaveikot ry 2 175 euroa

Kittilän Palloseura ry 2 925 euroa

SBC Levi ry 5 915 euroa

Levi Ski Club ry 8 125 euroa

 

Erityisavustusten yhteissumma on 20 102 euroa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa