Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 20.05.2020/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 5  Urheiluseura-avustukset 2020

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 16

20.05.2020

 

Urheiluseurojen toiminta-avustukset sekä urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset

 

92/02.05.01/2020

 

Vapsivlk 20.05.2020 § 16

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteisia avustuksia varten on liikuntatoimen vuoden 2020 talousarvioon varattu 34 000 euron suuruinen määräraha kustannuspaikalle 70206 menotilille 4740. Avustukset jaetaan avustussääntöjen mukaisesti siten, että puolet määrärahasta käytetään kustannusperusteisiin avustuksiin ja puolet määrärahasta säännöllisten toimintakertojen perusteella jaettaviin avustuksiin. Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustuksia varten on liikuntatoimen vuoden 2020 talousarvioon varattu 5 000 euron suuruinen erillinen määräraha kustannuspaikalle 70205 menotilille 4740.

 

Määräaikaan 20.4.2020 klo 15 mennessä avustusanomuksensa jättivät seuraavat seurat: Kairan Kaiku ry (Kaiku), Kittilän Voima ry (Voima), Kittilän metsästys- ja kalastusseura ry (Ampujat), Kittilän Urheilijat ry (KittU), Kittilän Kotaveikot ry (KKV), SBC Levi ry (SBC Levi), Tanssiseura MenoMono ry (MenoMono), Levi Ski Club ry (Ski Club), Kittilän Naisvoimistelijat ry (Naisv.) ja Immelän Vihurit ry (ImVi). Määräajan jälkeen avustusanomuksensa jättivät Levi Golf ry (Levi Golf) sekä Kittilän Palloseura ry (KiPS). Kyseisten seurojen puheenjohtajat sopivat tästä poikkeusjärjestelystä liikuntatoimen kanssa.

 

Avustusta hakevia seuroja on yhteensä kaksitoista (12). Avustussummat on esitetty liitteessä.

 

Kaikki hakemukset olivat ohjeiden mukaisia. Osa urheiluseuroista kykenee toimittamaan kaikki vaadittavat liitteet vasta kesän ja syksyn 2020 aikana. Liikuntatoimi on ohjeistanut nämä seurat toimittamaan puuttuvat asiakirjat liikuntatoimistolle välittömästi niiden valmistuttua. Avustus laitetaan maksuun, kun seura on toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat ja tositteet.

 

Liitteeseen on kerätty tiedot seurojen urheilu- ja liikuntatoimintaan käyttämistä avustuskelpoisista kuluista. Avustuskelpoisten kustannusten lisäksi seuralla saattaa olla muitakin kuluja, joten seuratoimintaan käytetty kokonaisrahamäärä voi olla selvästi suurempi kuin se summa, joka huomioidaan avustuskelpoisia kustannuksia laskettaessa.

 

Matkakulut on laskettu koontilistaan siten, että seuran ajamat kilpailu- tai turnausmatkojen kilometrit kerrottiin 0,10 eurolla. Matkakuluissa on otettu huomioon, jos kilpailu- tai turnausmatkalle on tarvittu useampaa kuin yhtä autoa.

 

Avustuskelpoiset osanottomaksut koostuvat kotimaan kilpailuiden osanottomaksuista sekä joukkueurheilun sarjamaksuista. Koulutuskuluissa huomioitiin seuran valmentajille/ohjaajille tarkoitettujen koulutusten kustannukset sekä ulkopuolisille kouluttajille maksetut palkkiot. Lisäksi avustuskelpoista kulua ovat urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyvistä leireistä aiheutuvat kustannukset.

 

Muihin avustuskelpoisiin kuluihin on huomioitu erotuomarikulut ja kilpailujen valvojien kulut, liittojen ja piirien jäsenmaksut, virkistys- ja retkityyppisten kertaluonteisten tapahtumien matka-, majoitus- ja ruokailukulut sekä osanottomaksut harkintaa noudattaen. Virkistys- ja retkityyppisten tapahtumien oli oltava urheilu- ja liikuntatoimintaan liittyviä.

 

Aiempien vuosien tapaan Levi Golf ry:n jäsenmaksujen avustuskelpoisen osuuden arvioidaan olevan noin neljäsosa koko jäsenmaksusummasta eli yhteensä 3 195 euroa. Arvioon on päädytty vertailemalla eri yksilölajiliittojen jäsenmaksuja sekä lisenssimaksuja.

 

Säännöllisten toimintakertojen kokonaismäärä perustuu seurojen toimittamiin yhteenvetoihin. Vuonna 2019 toimintakertojen kokonaismäärä oli 3 773 (keskimäärin noin kymmenen toimintakertaa vuoden jokaisena päivänä). Avustussäännöissä korostetaan toimintakertojen säännöllistä ja ohjattua luonnetta. Tässä kohtaa liikuntatoimi on kuitenkin noudattanut harkintaa ennen kaikkea matalan kynnyksen harrastetoiminnan suhteen.

 

Avustusprosentti kustannusperusteisiin avustuksiin on 21,34 %. Avustusprosentti on jonkin verran pienempi kuin viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että urheiluseurojen avustuskelpoisten kustannusten yhteenlaskettu kokonaissumma oli vuonna 2019 noin 10 000 euroa suurempi kuin vuonna 2018. Toimintakertojen kokonaismäärä oli vuonna 2019 huomattavasti suurempi kuin vuonna 2018. Yhdestä toimintakerrasta seura saa avustusta 4,51 euroa.

 

Urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset on jaettu prosenttiosuuksina avustuskelpoisten kustannusten mukaan. Avustusprosentti on 53,55 %.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää jakaa urheiluseurojen kustannus- ja toimintaperusteiset avustukset seuraavasti:

 

Kittilän Metsästys- ja kalastusseura ry 765,55 euroa

Kittilän Urheilijat ry 933,10 euroa

Tanssiseura MenoMono ry 522,80 euroa

Kittilän Kotaveikot ry 173,90 euroa

Levi Golf ry 2 940,10 euroa

Kittilän Palloseura ry 11 950,85 euroa

Kittilän Naisvoimistelijat ry 1 081,65 euroa

SBC Levi ry 9 907,55 euroa

Immelän Vihurit ry 1 191,30 euroa

Kittilän Voima ry 334,90 euroa

Kairan Kaiku ry 45,10 euroa

Levi Ski Club ry 4 170,25 euroa

Edelleen lautakunta päättää jakaa urheiluseurojen omistamien ja ylläpitämien liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset seuraavasti:

 

Kittilän Kotaveikot ry 4 390,90 euroa

Kairan Kaiku ry 609,30 euroa

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa