Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 12.03.2020/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 8

12.03.2020

 

Valtuustoaloite koskien hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan

 

89/10.03.01/2016

 

Vapsivlk 12.03.2020 § 8

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Raili Fagerholm esittää 11.4.2016 päivätyssä valtuustoaloitteessaan, että Kittilän kunta ryhtyisi selvittämään hiihtoladun jatkamista Isovaarasta Totovaaraan.

 

Kunnan liikuntatoimi vastaa kirkonkylän hiihtolatuverkoston talvikunnossapidosta. Tällä hetkellä latuverkosto koostuu valaistusta ladusta, Ylävitosen lenkistä, Vaaran lenkistä, Honkavaaran kierroksesta, Isovaaran lenkistä, Särestön reitistä sekä Narikan lenkistä. Valaistu latu, Ylävitonen ja Vaaran lenkki avataan joulukuussa. Honkavaaran kierros ja Isovaaran lenkki avataan tammikuun loppuun mennessä. Narikan lenkki avataan pääsääntöisesti helmikuun puolenvälin jälkeen. Aikataulut riippuvat lumi- ja jäätilanteesta. Särestön reitti kunnostetaan maaliskuussa Särestöniemihiihtoa varten.

 

Liikuntatoimen saamien tietojen mukaan kirkonkylän ja Totovaaran välillä on ylläpidetty hiihtolatua viimeksi 1990-luvulla. Ilmeisesti hiihtoladun ylläpidosta luovuttiin vuosituhannen vaihteessa mm. vähäisistä hiihtäjämääristä sekä reitin hankalahoitoisuudesta johtuen.

 

Kirkonkylän ulkoilureittiverkostoa on viime vuosina kehitetty ulkoilijoiden toiveiden mukaisesti. Liikuntatoimi otti viime vuoden tammikuussa käyttöön hiihtolatujen kunnossapitotilanteen reaaliaikaisen GPS-seurantapalvelun. Maastopyöräilyreittien kehittämissuunnitelma valmistui viime vuoden marraskuussa. Seuraavaksi ryhdytään uusimaan kirkonkylän ulkoilureittiverkoston opastusta. Lisäksi valaistun osuuden varrelle on tarkoitus asentaa laajoille käyttäjäryhmille soveltuvia ulkoliikuntavälineitä.

 

Liikuntatoimi korostaa, että ulkoilureitteihin panostaminen on jatkossakin perusteltua, sillä ulkoilureitit ovat kevyen liikenteen väylien ohella suomalaisten suosituimpia liikuntapaikkoja. Lisäksi luontoliikunnalla on perinteisesti ollut vankka asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa.

 

Toisaalta liikuntatoimi kuitenkin katsoo, ettei kirkonkylän hiihtolatuverkoston varsinaiselle laajentamiselle ole tällä hetkellä edellytyksiä. Vapaan sivistystyön lautakunta päätti viime keväänä (Vapsivlk 16.05.2019 § 16) supistaa liikuntatoimen latupuolen vastuualuetta siten, että Lapinkylän reitin talvikunnossapidosta luovuttiin. Lapinkylän reitin katsottiin sitovan liikuntatoimen latupuolen rajallisia resursseja liikaa saavutettuun hyötyyn nähden. Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettei latuverkoston ylläpitäjän kannata ottaa vastuulleen sellaisia latuosuuksia, joiden asianmukaiseen kunnostukseen se ei kykene täysipainoisesti sitoutumaan. Hieman suppeampi ja hyvin hoidettu latuverkosto on hiihtäjien kannalta huomattavasti parempi kuin laaja ja huonosti hoidettu verkosto.

 

Liikuntatoimella on kirkonkylällä käytössään kaksi latukonetta, joista toinen on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Todennäköisesti kirkonkylän latuja kunnostetaan tulevaisuudessa yhdellä latukoneella. Vapaan sivistystyön lautakunnan viimekeväisen päätöksen myötä kirkonkylän latuverkosto on nyt laajuudeltaan sikäli optimaalinen, että koko verkosto ennätetään kunnostamaan yhdellä latukoneella tarvittaessa päivittäin. Latuverkoston merkittävä laajentaminen edellyttäisi käytännössä sitä, että liikuntatoimella pitäisi olla kirkonkylällä käytettävissään kaksi hyväkuntoista latukonetta, jotta koko latuverkoston asianmukainen kunnostus kyettäisiin järjestämään.

 

Liikuntatoimen latupuoli ei siis kykene nykyisten resurssiensa puitteissa ottamaan hoitaakseen uusia merkittäviä latuosuuksia. Liikuntatoimi esittää, että latuverkoston laajentamisen sijaan voimavarat kohdistetaan muihin sellaisiin kehittämistoimenpiteisiin, jotka edistävät kuntalaisten ulkoilumahdollisuuksia kirkonkylällä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatiman selvityksen vastaukseksi kirkonkylän hiihtolatuverkoston laajentamista koskevaan valtuustoaloitteeseen.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa