Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 27.02.2020/Pykälä 1

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 1

27.02.2020

 

Tarveselvitys keskustan kampusalueen opetus- ja nuorisotilojen ratkaisemiseksi

 

74/12/2020

 

Vapsivlk 27.02.2020 § 1

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Koululautakunta ja tekninen lautakunta kokoontuivat yhteiseen keskustelutilaisuuteen 22.1.2020. Tilaisuudessa oli mukana myös vapaan sivistystyön lautakunnan puheenjohtaja Raija Palosaari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala ja kunnanjohtaja Antti Jämsén.

 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi teknisen lautakunnan puheenjohtaja Marita Toivanen ja muistion sihteerinä koulusihteeri Marja Snell. Tilaisuuden lopputuloksena sivistystoimen tehtäväksi annettiin toimeksianto laatia tarveselvitys, jossa tarkastellaan keskustan alueen koulu- ja nuorisotilojen tarve.

 

Aikataulullisesti tarveselvitys tulee olemaan koululautakunnassa 26.2.2020 ja vapaan sivistystyön lautakunnassa 27.2.2020 ja edelleen kunnanhallituksessa 10.3.2020.

 

Koululautakunnan ja teknisen lautakunnan yhteiskokouksessa tehtiin linjaratkaisut, jonka pohjalta sivistystyön tarveselvitys on edennyt. Työtä on tehty yhdessä sivistystoimen toimijoiden kanssa - erityisesti sivistystoimen johtoryhmän - toimesta.

 

Päättäjien kiteyttämät linjaratkaisut ovat ohjanneet tämän tarveselvitystyön näkökulmia. Lähtökohtina on ollut Kittilän kunnan väestökehitys, oppilasmääräennusteet, lukion ja peruskoulun opetussuunnitelmat sekä nykyisten kampusalueen rakennusten tilat ja kunto.

 

Rakennuksen tilaratkaisuissa on ollut pedagogiset näkökulmat, jolla sivistystoimen toiminta nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tämän vuoksi tarveselvityksessä opetus-, varhaiskasvatus, kulttuuri-, liikunta-, nuorisotoimi sekä Revontuli-Opisto nähdään yhdessä tilojen käyttäjinä.

 

Uudisrakennuksen osalta erityisesti opetus- ja nuorisotoiminta sekä opistotoiminta muodostavat yhteisen toimintaympäristön. Tarveselvitystyöryhmässä nähdään tärkeänä, että uusi rakennus tulee muodostamaan yhtenäisen kokonaisuuden jo alueella olevien koulutilojen kanssa.

 

Tarveselvitys sisältää ohjeellisen huonetilaohjelman, jossa on mukana uusien tilojen tarve ja vanhoissa rakennuksissa olevien tilojen muutostarve. Uusien tilojen huonetilaohjelman koko on noin 2600 hym².

 

Väestökehityksen perusteella oppilasmääräennusteet tulevat pysymään varsin tasaisena vuoteen 2040 saakka. Tämän vuoksi tarveselvitystyöryhmän esitys on, että uusi rakennus tulisi olemaan ns. perinteisesti toteutettu rakennus, jonka elinkaari on vähintään puolivuosisataa.

 

Tämän tarveselvityksen tarkoituksena on tuoda esille ne koulu- ja nuorisotilojen tarpeet, joilla voidaan ratkaista opetus- ja nuorisotoiminnan puitteet. Tarveselvitys on yleisluonteinen ja nostaa esille vain sen tarpeen, josta voidaan hankesuunnittelulla ja rakennussuunnittelulla jatkaa kohti uuden rakennuksen toteuttamista.

 

Tarveselvitystyöryhmä esittää ratkaisuna:

 

. Uudet tilat Lukkarin koululle, taito- ja taideaineille sekä nuorisotoimelle ohjeellisen huonetilaohjelman mukaisesti, joka on esitetty tarveselvityksessä taulukossa 3.

 

. Lukiorakennuksen päivittäminen ja ajanmukaistaminen, ylioppilaskirjoituksille tilat ja oppilashuoltotilat.

 

. Yläkoulun tilojen osittainen päivittäminen (vanha kotitalousluokka, henkilöstötila, keittiö ja ruokasali).

 

. Lukio- ja yläkoulurakennusten muutosten suunnittelun tulee tehdä samanaikaisesti uuden rakennuksen suunnitteluryhmän toimesta.

 

Tarveselvitys on liitteenä.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyy liitteenä olevan tarveselvityksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle päätöksentekoa varten.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa