Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 10.06.2020/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Koululautakunta

§ 47

10.06.2020

 

Ylläsjärven koulun määrittäminen Ylläsjärven alueella asuville kittiläläisille lapsille lähikouluksi

 

187/12/2020

 

Koululk 10.06.2020 § 47

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän ja Kolarin kuntien koulutoimilla on ollut yhteistyötä. Ylläsjärven alueella asuvia kittiläläisiä lapsia on kulkenut Kolarin kunnan peruskoulussa, alakoululaiset Ylläsjärven koulussa ja yläkoululaiset Kolarin yläkoululla. Lasten koulumatkoista on Kittilän kunnan koululautakunnan ja Kolarin kunnan sivistystoimen kanssa tehty erillinen sopimus, jolla Kittilän kunta on osallistunut oppilaiden koulukuljetuskustannuksiin.

 

Tällä hetkellä Kittilän kunnan yhdeksän oppilasta käy Kolarin kunnan peruskouluopetuksessa. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä näyttäisi olevan samansuuntainen myös tulevina vuosina. Ylläsjärven alakoulun jälkeen Kittiläläisillä oppilailla on ollut mahdollisuus jatkaa opintoja Kolarin yläkoululla.

 

Ylläsjärven koulua käyvien oppilaiden huoltajat asuvat Ylläsjärven länsipuolella, Kolarin kunnan rajan tuntumassa. Tuolla alueella asuville perheille Kolarin kunnassa sijaitseva Ylläsjärven alakoulu on maantieteellisesti lähin alakoulu. Vastaavasti tuolta alueelta asuville perheille Kittilän kunnassa olevalle Kaukosen koululle tulee noin 30 kilometrin matka tai Kittilän kirkonkylässä olevalle Lukkarin koululle tulee yli 30 kilometrin matka.

 

Ylläsjärven alueella asuvilla kittiläläisillä huoltajilla on ollut toive, että heidän lapset voisivat käydä kouluaan Ylläsjärven alakoulussa. Tämän vuoksi Kolarin ja Kittilän kunnan edustajat ovat keskustelleet lähikouluasiasta Ylläsjärven koululla pidetyssä neuvottelussa 14.2.2020. Neuvottelussa päädyttiin siihen, että kuntien sivistystoimet alkavat valmistella Ylläsjärven alueen lasten lähikouluksi Kolarin kunnan Ylläsjärven koulua.

 

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta järjestää alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Neuvotellun sopimuksen mukaisesti Kolarin kunta järjestää edellä kuvatun perusopetuslain 4§:n mukaisen perusopetuksen Ylläsjärven alueella asuville Kittilän kunnan oppilaille. Lähikoulualueeksi määrittyy Ylläsjärven itäpuolen Kittilän puoleinen osa Möykkysen, Rajalammen ja Ahvenkankaan alue. Alue määritellään tarkemmin sopimuksessa karttaliitteellä.

 

Kolarin kunta vastaa oppilaaksi ottamaansa oppilaaseen kaikista perusopetuslain mukaisista etuuksista ja oikeuksista.

 

Kittilän kunta sitoutuu korvaamaan opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Kustannukset määritellään tarkemmin kohdassa taloudellinen näkökulma, valtionosuudet ja kustannukset.

Sopimus alkaa xx.xx.xxxx ja sopimuksen irtisanomisaika on vähintään yksi vuosi. Sopimuksen irtisanomisajaksi on sovittu lukuvuoden aloittamispäivä, joka on vuosittain 1.8.

 

Kittilän kunnan koululautakunta käsittelee sopimusta kokouksessaan 10.3 ja kunnanhallitus kokouksessaan 16.6. Sopimus tulee hyväksyä myös Kolarin kunnan päätöksenteossa, jossa sivistyslautakunta tulee käsittelemään sen 17.6 ja kunnanhallitus sen jälkeen.

 

Liitteenä: Karttaliite Ylläsjärven koulun määrittäminen Ylläsjärven alueella asuville kittiläläisille lapsille lähikouluksi

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Kittilän koululautakunta päättää hyväksyä ja lähettää kunnanhallituksen päätettäväksi seuraavaa:

 

  1. Kolarin kunnan Ylläsjärven koulu määritellään Kittilän kunnan Ylläsjärven itäpuolella asuvien kittiläläisten lasten lähikouluksi. Yläkouluikäisillä on oikeus jatkaa Ylläsjärven koulusta Kolarin yläkoululle. Lähikoulualue rajautuu Möykkysen, Rajalammen ja Ahvenkankaan alueesta. Alue rajattu tarkemmin karttaliitteeseen.

 

  1. Kolarin kunta järjestää edellä mainitulle ja karttaliitteessä määritellyllä alueella asuville kittiläläisille lapsille peruskoulun 4§:n mukaisen perusopetuksen kaikkine perusopetuslain mukaisin etuuksin ja oikeuksin sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

  1. Kittilän kunta sitoutuu korvaamaan Kolarin kunnalle edellä olevien lasten perusopetuksen järjestämisestä koituvat oppilaskohtaiset kustannukset. Kustannukset ilmenevät tarkemmin sopimuksesta.

 

  1. Kittilän koululautakunnan (11.6.2019 § 68) ja Kolarin sivistyslautakunnan (13.6.2019 § 46) tekemät päätökset Ylläsjärven alueen lasten koulunkuljetusten korvauksista päättyvät.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa