Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 22

01.04.2020

 

Luokanopettajan virkavaali, Erämies

 

95/01.01.01/2020

 

Koululk 01.04.2020 § 22

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kittilän koululautakunta on kokouksessaan 26.2. § 12 päättänyt kevään auki julistettavat virat ja rekrytointiprosessin. Koululautakunta on julistanut neljä luokanopettajan virkaa haettavaksi toistaiseksi valittaviin virkoihin 1.8.2020 lukien. Virkojen haku on ollut avoinna 3.-17.3.2020.

 

Samalla päätettiin virkahaastattelun suorittamiseksi perustaa ryhmä, johon tulee koululautakunnan puheenjohtaja Asko Jussila, koululautakunnan varapuheenjohtaja Inkeri Yritys ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä. Haastatteluun voivat osallistua myös koulun rehtori/koulujen johtajat.

 

Hakuilmoitus on julkaistu kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan omilla kotisivuilla sekä työvoimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla. Hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että Lukkarin koulun luokanopettajan virkoihin katsotaan eduksi it-taitojen osaaminen.

 

Luokanopettajan kelpoisuus määritellään opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen (986/98) ja tämän asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 865/2005) mukaan. Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut:

 

1) kasvatustieteen maisterin tutkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset peruskoulussa tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot

2) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) mukaisen kandidaatin tutkinnon sekä 1 kohdassa tarkoitetut opinnot; tai

3) Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa vähintään kolmivuotiseen koulutusohjelmaan perustuvan peruskoulun luokanopettajan tutkinnon.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Toistaiseksi täytettävään luokanopettajan virkaan haki 35 henkilöä.

 

Haastatteluryhmä (Asko Jussila, Inkeri Yritys, Aarne Mäkelä, Hannu Hettula ja Lauri Kinnunen) on 24.3.2020 haastatellut etäyhteydellä hakijoista Aki Erämiehen, Janne Honkasen, Kristiina Karppisen, Samu Lintulan, Anna Nokelaisen, Hanna-Reetta Rahkon, Leena-Kaisa Trögin, Ari Korhosen, Timo Kukkosen ja Samuel Rantajääskön.


Suoritettujen haastattelujen ja hakijoista tehdyn ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla haastatteluryhmä esittää yksimielisesti Aki Erämiehen valitsemista toistaiseksi valittavaan luokanopettajan virkaan, sijoituspaikkana Lukkarin koulu.

Aki Erämies täyttää viran kelpoisuusehdot. Haastattelussa tulivat esille, että Akilla on vahvat it- ja tvt-taidot ja hän on suorittanut myös tietotekniikan erikoistumisopinnot. Lisäksi Aki Erämiehen vahvuutena on käsitöiden kovien materiaalien hallinta. Aki on suorittanut myös teknisen työn erikoistumisopinnot.

Ansiovertailut esitellään kokouksessa.

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää, että Aki Erämies valitaan edellä mainituin perustein toistaiseksi valittavaan luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen, sijoituspaikkana Lukkarin koulu.

 

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisterilain 6§:n 2.mom. mukainen ote rikosrekisteristä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa