Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 32

01.04.2020

 

Muutokset varhaiskasvatusmaksuperusteisiin koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja Suomen hallituksen toimenpiteistä johtuen

 

109/02.05.00/2020

 

Koululk 01.04.2020 § 32

 

(Lisätietoa varhaiskasvatuspäällikkö 040 7162 084)

 

Kittilän Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt 26.3.2020 aloitteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämisestä poikkeusolojen aikana kotona hoidettavien lasten osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että valtioneuvoston toteaman poikkeustilanteen vuoksi kunnat jättäisivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 13 §:n nojalla perimättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja silloin, kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Kittilän kunnassa ryhdytään pikaisesti valmistelemaan esitystä asianomaiselle toimielimelle asiakasmaksujen perimättä jättämiseksi edellä esitetyn suosituksen mukaisesti.

 

Varhaiskasvatuksen lasten vanhemmille on 13.3.2020 tiedotettu mm. seuraavaa:

 

Suomen hallituksen taholta on tullut uusia rajoituksia, joiden vaikutuksia ennakoidaan Kittilän varhaiskasvatuksessa. Hallitus antoi mm. vahvan suosituksen vanhemmille jäädä kotiin lastensa kanssa, ellei vanhempi tee kriittisen alan työtä.

 

Kittilässä vanhempia pyydettiin ilmoittamaan eDaisyssä, millaisen ajanjakson lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatusmaksujen osalta ennakoitiin tuolloin myös vanhempien tulevaa huolta maksuista ja perheiden taloudellisesta tilanteesta mm. palkattomien työvapaiden vuoksi. Vanhemmille on poikkeuksellisesti ilmoitettu, että Kittilässä laskutetaan maalis- ja huhtikuulta vain toteutuneiden mukainen hoitoaika (vrt. asiakasmaksulaki § 12 maksun tarkistaminen ja kohta 2) on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet).

 

Toukokuun ja muiden kuukausien osalta koululautakunta vahvistaa maksuperusteet.

 

Monella perheellä on huoli toimeentulosta, kun työ tai yrittäjältä asiakkaat ovat loppuneet. Vanhemmille on tiedotettu perustoimeentulotuesta, jota voi hakea Kelalta sekä täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka ovat haettavissa kunnan sosiaalitoimistosta.

 

Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa tullaan huomioimaan asiakasamaksulain § 13 Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen: " Varhaiskasvatuksesta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa palvelun käyttäjän tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lapsen vanhemman tai huoltajan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisen toimeentulotuen myöntämistä."

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Kittilän koululautakunta päättää tarkistaa koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja Suomen hallituksen antamien määräysten vuoksi (poikkeusolot) vuoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteita siten, että ajalla 1.3.-30.6.2020 varhaiskasvatusmaksu peritään vain toteutuneilta hoitotunneilta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa