Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koululautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Koululautakunta

§ 3

22.01.2020

 

Perustettavat opettajan virat opetustoimessa

 

Koululk 22.01.2020 § 3

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kuntalain mukaan virat perustetaan sellaista tehtävää varten, joissa käytetään julkista valtaa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (Kvalt 19.6.2017 § 56) 6 luku 42 §:ssä todetaan, että valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

 

Kittilän koululautakunta on hyväksynyt koululautakunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 23.10.2019 § 90 ja sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 kokouksessaan 28.11.2019 § 98. Koululautakunnan edellä mainitut kokoukset ovat sisältäneet esitykset luokanopettajien ja erityisopettajan virkojen perustamiseksi. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 kokouksessaan 16.12. 2019 § 68.

 

Kittilän kunnassa perusopetuksessa on useamman vuoden ajan täytetty luokanopettajien tehtäviä määräaikaisesti, koska kunnassa ei ole ollut riittävästi luokanopettajan virkoja. Kun opettajan työpanoksen tarve on jatkuvaluonteinen, tehtäviä ei voi hoitaa määräaikaisina, vaan silloin on perustettava virka. Virkojen perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia viran määräaikaiseen hoitamiseen verrattuna.

 

Erityisopetuksen tarve on kasvanut ja opetuksen turvaamiseksi tarvitaan erityisopettaja.

 

Palkkaus opettajan virkoihin määräytyy OVTES:n mukaisesti. Kelpoisuusehdot määrittyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

 

Virkojen täyttäminen tapahtuu kevään aikana hakumenettelyn kautta.

 

Kunnan valtuuston hyväksymä talousarvio 2020 sisältää esitettäväksi perustettavien virkojen kustannukset.

 

Tarkemmat tehtäväkuvat tarkastellaan esimiesten kanssa.

 

Tehdyn selvityksen mukaan luokanopettajien virkoja tarvitaan neljä, joista kaksi sijoittuu Sirkan koululle ja kaksi Lukkarin koululle. Erityisopettajan sijoituspaikka ratkeaa kevään suunnittelun yhteydessä. Kittilän kunnassa osa erityisopettajista opettaa useammalla koululla.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Koululautakunta päättää esittää, että kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat 1.8.2020 lukien.

- 4 luokanopettajan virkaa

- 1 erityisopettajan virka

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa