Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 15

22.01.2020

Kunnanhallitus

§ 36

11.02.2020

 

Lausunto Tunturitien tieoikeudesta

 

18/10.03.01/2020

 

Teknlk 22.01.2020 § 15

 

 

(Lisätietoja: Yhdyskuntainsinööri 0400 862 532)

 

Maanmittauslaitos on aloittanut Oy Levi Ski Resort Ltd :n hakemukseen perustuen maanmittaustoimituksena pidettävän yksityistietoimituksen (2019-621576) koskien Tunturitien muodostamista yksityistieksi.

 

Toimitus koskee tieosuutta, joka alkaa kunnan asemakaava-alueella olevan kadun päättymiskohdasta, jatkuen Senaatti-kiinteistön omistamalle parkkialueelle tunturin päälle. Tieosuuden pituus on 2,3 kilometriä.

 

Toimituksessa perustetaan tieoikeus niille kiinteistöille, jotka käyttävät em. tieosuutta. Tieoikeuden saajille määrätään tieyksiköt ja pidetään tiekunnan perustamiskokous. Toimituksessa käsitellään, onko tarpeen perustaa tieoikeus kuntaa varten yleisen liikenteen käyttöä varten, yksityistielaki 6 § 2 mom.

 

YksTL 6 § Tieoikeus muun kuin kiinteistön hyväksi

Jos ennestään oleva tie on jollekin taholle tärkeä tämän elinkeinon harjoittamista tai muuta toimintaa varten, on tiehen perustettava toiminnanharjoittajan hyväksi tieoikeus, jos tien rakenne on kyseiseen liikenteeseen soveltuva eikä tien käyttämisestä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle, muulle rekisteriyksikölle tai tieosakkaalle taikka 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua yleisen edun loukkausta.

 

Ennestään olevaan tiehen voidaan valtion tai kunnan hyväksi toimituksessa perustaa tieoikeus yleisen liikenteen käyttöä varten, jos tämä on tärkeää liikenteen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja 1 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät sekä tietä koskevien asioiden hoitamiseksi on perustettu tiekunta.

 

Kittilän kunta on asianomistaja ja voi täten antaa toimitusta varten lausunnon. Lausunto tulee toimittaa ennen kokousta tai viimeistään toimituskokouksessa, joka on suunniteltu pidettävän 29.2.2020 mennessä.

 

Tie on ollut myös matkailullisesti tärkeä. Tietä on käytetty kulkuyhteytenä maisemien katselemiseen. Kunnalla ei ole tien vaikutuspiirissä sellaista yleistä toimintaa johon kulku pitäisi ohjata tietä pitkin (esim. yleinen uimaranta).

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi antaa seuraavan lausunnon yksityistietoimituksen toimitusinsinöörille:

 

Kittilän kunta katsoo, että tieoikeutta kunnan hyväksi yleisen liikenteen käyttöä varten ei ole yksityistielain 6 §:n mukaan perusteita perustaa. Kunta ei ole em. lainkohdan mukainen toiminnanharjoittaja. Kunta voi harkintansa perusteella avustaa tulevaa tiekuntaa mm. matkailullisin perustein.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen poistui kokouksesta estellisenä koska hän on hallituksen jäsenä Oy Levi Ski Resort Oy:ssä.

 

Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi 1.varapuheenjohtaja Outi Marttila.

 

Esitys hyväksyttiin.

 

__________

 

Khall 11.02.2020 § 36

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanvaltuuston kokouksessa 3.2.2020 toimitettiin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle valtuustoaloite, jonka mukaan kunnan tulisi aloittaa toimenpiteet Tunturitien kaavoittamiseksi, koska tiellä on suuri merkitys koko Kittilän matkailulle ja kuntalaisille.

 

Valtuustoaloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on Ville Jokela ja allekirjoittajina valtaosa valtuutetuista.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että yksityistietoimitus tulee keskeyttää, kunnes kunnanvaltuusto on käsitellyt 3.2.2020 tehdyn valtuustoaloitteen, jonka mukaan kunnan tulisi aloittaa toimenpiteet Tunturitien kaavoittamiseksi, koska tiellä on suuri merkitys koko Kittilän matkailulle ja kuntalaisille.

 

Päätös:

Kunnanjohtaja Antti Jämsén muutti esityksensä kuulumaan seuraavaksi:

Kunnanjohtaja esittää, että kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi olevansa esteellinen tässä asiassa, koska on Oy Levi Ski Resort Ltd:n hallituksen jäsen. Puheenjohtaja ei voinut kuitenkaan poistua kokouksesta, koska kokous ei olisi enää ollut päätösvaltainen tämän asian osalta.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun esityksen eli kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja antaa seuraavan lausunnon yksityistietoimituksen toimitusinsinöörille:

 

Kittilän kunta katsoo, että tieoikeutta kunnan hyväksi yleisen liikenteen käyttöä varten ei ole yksityistielain 6 §:n mukaan perusteita perustaa. Kunta ei ole em. lainkohdan mukainen toiminnanharjoittaja. Kunta voi harkintansa perusteella avustaa tulevaa tiekuntaa mm. matkailullisin perustein.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa