Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.02.2020/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 10

22.01.2020

Kunnanhallitus

§ 33

11.02.2020

 

Valtuustoaloite ojitettujen soiden ennallistaminen

 

305/11.05.02/2018

 

Teknlk 22.01.2020 § 10

 

(Lisätietoja: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Kahdeksan kunnanvaltuutettua on valtuustoaloitteessaan ehdottanut, että Kittilässä aletaan ennallistamaan vanhoja ojitettuja suoalueita luonnontilaan. Ennallistamisella voitaisiin muun muassa hidastaa tulvavirtauksia keväällä, pienentää hiilijalanjälkeä ja vaikuttaa kalastukseen, riistan elinympäristöön, porotalouteen ja marjasatoon.

 

Kittilän kunnan alueella on 772 suota joiden keskikoko on 353 ha, yhteensä suotaluetta on 273 071 ha (Turvemaat Matti Maunu & Kimmo Virtanen). Kittilän pinta-alasta on suota noin kolmasosa. Pohjois-Suomessa soiden ojitusaste on noin 40%.

 

Soiden ojittaminen on johtanut turpeen ennenaikaiseen maatumiseen, ilmaan pääsee enemmän hiilidioksiidia ja vesistöön huuhtoutuu ravinteita.

 

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimustulokset osoittavat, että 50-60 vuotta sitten ojitetuilla soilla valumavesien typpi- ja fosforipitoisuudet voivat olla jopa kahdesta kolmeen kertaa suurempia kuin 20-30 vuotta ojitettuna olleilla alueilla. Todennäköisenä syynä ravinnepitoisuuden kasvuun pidetään yhä pitemmälle edennyttä turpeen maatumista ja lisäksi turpeen maatuessa ravinteita vapautuu koko aja helppoliukoiseen muotoon, mikä lisää myös vedessä liuenneena kulkeutuvien ravinteiden huutoutumisriskiä.Tutkimusryhmät ovat havainneet myös kohonneita typpipitoisuuksia ojitusalueiden valumavesissä.

 

Kittilän kunnalla ei ole omistuksessa ojitettuja suoalueita. Sen sijaan Kittilän kunnan alueella on valtion omistuksessa laajoja ojitettuja suoalueita.

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättää ilmoittaa aloitteen tekijöille, että kunnalla ei ole omistuksessaan ennallistamista vaativia suoalueita. Tulevaisuuden hankkeita varten kunta pyytää metsähallitukselta tietoa seuraavista ojitukseen liittyvistä asioista:

- Kaikki ojitetut suot Kittilän kunnan alueella karttapohjalla

- Ne ojitetut suot joiden puuntuotanto ei ole suunnitellulla tasolla

- Toteutetut ja suunnitellut ojitettujen soiden ennallistamishankkeet

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Khall 11.02.2020 § 33

 

Kunnanjohtaja:

Kunnahallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa