Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 4

22.01.2020

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto Asunto Oy Kittilän Levin-Riekko-A:n valituksesta koskien lautakunnan päätöstä 19.9.2019 § 108

 

148/10.03.00/2019

 

RakYmplk 22.01.2020 § 4

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Asunto Oy Kittilän Levin-Riekko A on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle rakennus - ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä 19.9.2019 § 108. Päätös koskee Levin asemakaavan korttelin 32 tontin 1 pihasuunnitelman hylkäämistä sekä velvoitetta asemakaavamääräysten mukaisen autopaikkamäärän esittämistä joko korttelin 32 tontille 1 tai vaihtoehtoisesti rasitteena toiselle kiinteistölle osittain tai kokonaan. Lausunto liitteineen on jätettävä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 28.1.2020 mennessä.

 

Rakennustarkastaja:

Esitän lausunnoksi seuraavaa:

Rakennustarkastaja on 1.3.2019 päivätyllä kirjeellä kehottanut tilan Poro Rno 261-409-4-91 omistajia laatimaan pihasuunnitelman josta käy ilmi autopaikoituksen järjestäminen asemakaavan määräysten mukaisesti Levin asemakaavan korttelin 32 tontilla 1.

 

Asunto Oy Kittilän Levin-Riekko- A, Asunto Oy Kittilän Levin-Riekko- E, Asunto Oy Levin-Riekko -D, Kittilän Levin Otava Kiinteistöosakeyhtiö, Kiinteistö Oy Kittilän Levin- Riekko -C, Kiinteistö Oy Levin - Riekko -F ja Kiinteistö Oy Levin -Riekko -G omistavat yhdessä tilan Poro 261-409-4-91. Kokonaisvaltaista pihasuunnitelmaa autopaikoituksineen ei ole yhtiöiden toimesta laadittu eikä toimitettu rakennusvalvontaan hyväksytettäväksi. Autopaikkojen määrästä ei ole myöskään haettu eikä myönnetty poikkeamista myönnetyissä rakennusluvissa.

Asunto Oy Kittilän Levin-Riekko-A jätti 3.5.2019 vastauksen kehotukseen. Vastauksen liitteenä oli 23.4.2019 laadittu asemakuva jossa on esitetty 58 autopaikkaa, kaikki maanpinnan tasossa.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 19.9.2019 §:n 108 päätös hylätä esitetty pihasuunnitelma autopaikkasuunnitelmineen perustuu sen asemakaavamääräysten vastaisuuteen. Valittaja virheellisesti tulkitsee asunto- ja kiinteistöyhtiöiden rakennuksia majoitustiloiksi ja tulkitsee autopaikkamitoitusta oman olettamansa ja kiinteistön omistavien yhtiöiden laatiman hallintajakosopimuksen mukaisesti. Lautakunnan päätöksessä on todettu kiinteistöllä olevien rakennusten käyttötarkoitukset eikä niihin voi soveltaa asemakaavassa annettua majoitusrakennuksien autopaikkojen mitoitusta. Rakennusten käyttötarkoituksiin ei ole haettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia muutoslupia

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemä päätös perustuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin määräyksiin ja päätöksellä velvoitetaan järjestämään korttelin 32 tontin 1 autopaikoitus asemakaavamääräysten mukaisiksi.

Kaikkeen edellä mainittuun viitaten lautakunta lausuu valituksen olevan aiheeton ja perusteeton. Päätös on valmisteltu ja tehty Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten ja määräysten mukaisesti ja asemakaavan määräykset huomioiden.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa