Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tekninen lautakunta

§ 6

22.01.2020

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös yhdyskuntainsinöörin valinnasta

 

121/01.01.01/2017

 

Teknlk 22.01.2020 § 6

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 20.12.2019 yhdyskuntainsinöörin valintaa koskevista päätöksistä ratkaisun, päätösnumero 19/0575/2 (liite).

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

 

"Hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta hakijoiden ansioituneisuutta, hakuilmoituksen kriteerien noudattamista ja syrjintää koskevien valitusperusteiden osalta sekä siltä osin, kuin se sisältää teknisen lautakunnan ja silloisen vs.kunnanjohtaja Sanna Ylinamman menettelyä koskevaa kanteluluontoista arvostelua.

 

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja kumoaa teknisen lautakunnan 18.7.2018, 3.8.2018 ja 1.2.2019 tekemät päätökset.

 

Hallinto-oikeus vaatimuksen enemmälti hyläten velvoittaa Kittilän kunnan korvaamaan valittajalle tämän oikeudenkäyntikulut yhteensä 200 eurolla. Maksun viivästyessä viivästyneelle määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvää viivästyskorkoa siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä".

 

Tekninen johtaja:

Lautakunta päättää, että päätöksen vuoksi ei ryhdytä enempiin toimenpiteisiin, koska yhdyskuntainsinöörin tointa hoitavan henkilön kanssa on tehty toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eikä hallinto-oikeuden kumoamaa, teknisen lautakunnan tekemää virheellistä valintapäätöstä näin ollen voida enää korjata. Uudella valintapäätökselläkään ei olisi asiallista merkitystä, koska tehtävään ei voida valita ketään muuta eikä tilanteessa siten olisi mahdollista suorittaa aitoa vertailua ja valintaa hakijoiden kesken.

 

Päätös:

Puheenjohtaja Marita Toivanen ilmoitti olevansa esteellinen, koska Oulun keskusrikospoliisin rikostarkastaja Maria Vuorivirta-Heikkinen on kirjallisesti 17.1.2020 ilmoittanut, että minua tullaan kuulemaan rikoksesta epäilyn asemassa Pentti Kankaan tekemän tutkintopyynnön perusteella.

 

Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn aikana toimi 1. varapuheenjohtaja Outi Marttila.

 

Antti Pekkala poistui kokouksesta esteellisenä koska on saanut Oulun keskusrikospoliisilta määräyksen, että tulee jäävätä itsensä koska on epäillyn asemassa. Tilalle tuli varajäsen Toni Kenttälä.

Juha Hettula poistui kokouksesta esteellisenä koska on Kuntaliiton lausunnon mukaan jäävi käsittelemään asiaan.

 

Puheenjohtaja Outi Marttila kysyi onko muita esteellisiä. Muita ilmoituksia ei tullut.

 

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa