Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2020/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 11

22.01.2020

 

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2020

 

77/02.02/2019

 

Teknlk 22.01.2020 § 11

 

(Lisätiedot: Tekninen johtaja p. 040 5406 357)

 

Lautakunnat hyväksyvät valtuuston (16.12.2019 § 68) myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä lautakunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

 

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 kokouksessaan 31.10.2019 § 98. Tässä käsittelyssä oheismateriaalina oli kiinteistöpalveluiden kustannuspaikkakohtainen taulukko sekä teknisen lautakunnan osalta tilikartta.

 

Kunnanvaltuustossa (16.12.2019 § 68) teknisen lautakunnan talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset:

 

Liikenneväylät

Toimintatuotoista on vähennetty 45.000 euroa maankäyttömaksujen tuloutuksista, joka johtuu siitä, että investoinneissa Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit on siirretty vuodelle 2021.

 

Kiinteistöpalvelut

Toimintatuottoihin on rakennusten vuokratuotot ovat kasvaneet 41.410 eurolla sekä muut toimintatuotot kasvaneet 45.000 eurolla (vahingonkorvaus).

 

Ravintopalvelut

Elintarvikkeisiin on lisätty 72.000 euroa sekä tulopuolelle sisäisiin ateriapalvelutuloihin lisätty 94.380 euroa koulujen välipalatoiminnasta.

 

Muutosten jälkeen koko teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 10.431.560 euroa ja toimintakulut 9.909.750 euroa, toimintakate on 521.810 euroa.

 

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää, että kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio toimii vuoden 2020 teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmana.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa