Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 20

21.01.2020

 

Maakuntavaltuuston toimikausi

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 21.01.2020 § 20

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lapin liiton perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuustoon jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti,

kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Lapin kuntien

edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 23.8.2017 §:ssä 7 nykyisen maakuntavaltuuston.

Edustajainkokouksen päätös on kuitenkin niin muotoiltu, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Kuntalain 79 §:n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä

perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen vastainen.

Lapin liitto esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoja merkitsemään tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.

Lisäksi Lapin liitto esittää myös jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että nämä hyväksyisivät maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuluvan kuntavaalikauden loppuun.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle että:

 

1) merkitään tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta.

 

2) Kittilän kunta hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuluvan kuntavaalikauden loppuun.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa