Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.01.2020/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 384

07.11.2017

Kunnanhallitus

§ 15

21.01.2020

 

Kaavoitustoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2021

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 07.11.2017 § 384

 

 

Maankäytöllä ja kaavoituksella ohjataan merkittävästi kunnan kehitystä. Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvä valmistelutyö tapahtuu kunnan teknisessä toimessa päätösvallan ollessa kunnanhallituksella ja viime kädessä kunnanvaltuustolla. Viime vuosien ja vuosikymmenten aikana hyvin onnistunut maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka on ollut keskeinen tekijä Kittilän kunnan menestyksen ja elinvoimaisuuden kannalta.

 

Maankäyttöä ja kaavoitusta koskevissa ratkaisuissa tulisi huomioida meneillään oleva yhteiskunnallinen muutos ja myös yritysten tulevaa käyttäytymistä tulee osata ennakoida. Ympäristönäkökulma on myös yhä merkittävämmässä roolissa maankäytön suunnittelussa.

 

Kaikille elämän aloille ulottuu nykyisin muutostrendejä ja muutostarpeita ja tämän vuoksi on syvällisen pohdinnan paikka, miten Levin ja kunnan muun maankäytön tulevaisuutta tulee suunnitella ja ennen kaikkea millaisilla maankäyttö- ja kaavoitusratkaisuilla voisimme säilyttää vetovoimaisuuden myös tulevaisuudessa. On tarkoituksenmukaista, että tätä tehtävää varten nimetään ydinryhmä, joka koostuu päättäjistä sekä keskeisistä virkamiehistä.

Kaavoitustoimikunta on kuntalain mukainen kunnanhallituksen asettama toimielin määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimielimellä tarkoitetaan monijäsenistä kunnan viranomaista. Kaavoitustoimikuntaan nimetään jäseniksi kunnanjohtaja ja tekninen johtaja sekä 3-4 luottamushenkilöä sekä sihteeriksi maanmittausinsinööri.

Kaavoitustoimikunnan tehtävänä on huomioida maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä muutostarpeita kunnassa sekä tuoda tietoa muutostarpeista kunnanhallituksen käyttöön sekä tarkastella olemassa oleviin kaavoihin nähden mahdollisia muutostarpeita sekä tuoda kaavamuutosten tarpeista ajantasaista tietoa kunnanhallituksen käyttöön. Kaavoitustoimikunnan tehtäväksi voidaan antaa myös muita kunnanhallituksen määrittämiä muita maankäyttöön liittyviä tehtäviä.

Kaavoitustoimikunnalle ei voida kuntalain mukaan siirtää toimivaltaa tehdä kuntalaisia koskevia päätöksiä eikä ylipäätään oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.

 

Hallintojohtaja:

Kunnanhallitus päättää asettaa kaavoitustoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia kunnanhallitukselle esittelytekstissä mainituissa asioissa.

Kaavoitustoimikunta ei tee päätöksiä.

 

Kaavoitustoimikuntaan nimetään kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja.

Kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.

Kaavoitustoimikunnan sihteerinä toimii maanmittausinsinööri.

 

Päätös:

Jäsen Raili Fagerholm esitti jäseneksi myös Vilho Molkoselkää. Samoin hän esitti, että teknistä johtajaa kuultaisiin asiantuntijana, mutta tekninen johtaja ei olisi jäsenenä. Jäsen Sakari Kautto kannatti Fagerholmin esitystä.

 

Jäsen Merja Korva kannatti Raili Fagerholmin esitystä sillä lisäyksellä, että valittaisiin myös Vuokko Mäntymaa toimikuntaan. Puheenjohtaja Pekka Rajala kannatti Merja Korvan esitystä.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty hallintojohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat hallintojohtajan esitystä äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Raili Fagerholmin esitystä äänestävät 'ei'.

 

Äänestyksessä annettiin kaksi (2) jaa-ääntä ja seitsemän (7) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Ei-ääniä antoivat Raili Fagerholm, Sakari Kautto, Merja Korva, Vilho Molkoselkä, Vuokko Mäntymaa, Pekka Rajala ja Tarmo Salonen.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Raili Fagerholmin esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Päätöksen mukaan kaavoitustoimikunnassa ovat jäsenenä kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja, Vilho Molkoselkä sekä Vuokko Mäntymaa.

Kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.

Kaavoitustoimikunnan sihteerinä toimii maanmittausinsinööri.

Tekninen johtaja toimii asiantuntijana toimikunnalle.

 

Hallintojohtaja Esa Mäkinen sekä jäsenet Tuula Mertaniemi sekä Ahti Ovaskainen ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.

__________

 

Khall 21.01.2020 § 15

 

(Lisätietoja: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kaavoitustoimikunnan kutsumiseksi koolle on tarpeen täydentää sen kokoonpanoa.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus täydentää tarvittavilta osin kaavoitustoimikunnan kokoonpanoa.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Sakari Kautto esitti Marita Toivasta kaavoitustoimikunnan varajäseneksi (Vilho Molkoselän varalla). Jäsen Outi Marttila esitti teknistä johtajaa kaavoitustoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäsen Maija Linnala kannatti Marttilan esitystä.

 

Päätettiin yksimielisesti valita Marita Toivanen varajäseneksi ja tekninen johtaja varsinaiseksi jäseneksi.

 

Päätöksen mukaan kaavoitustoimikunnassa ovat jäsenenä kunnanhallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja, tekninen johtaja, Vilho Molkoselkä sekä Vuokko Mäntymaa.

Marita Toivanen on Vilho Molkoselän varajäsen.

Kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.

Kaavoitustoimikunnan sihteerinä toimii maanmittausinsinööri.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa