Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 374

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 374

17.12.2019

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden suullinen käsittely liittyen valitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä 19.12.2018 § 89

 

35/01.01.03/2018

 

Khall 17.12.2019 § 374

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kutsuu 27.11.2019 päivätyllä kirjeellään Kittilän kunnan edustajan suulliseen käsittelyyn, joka

liittyy Tiina Nikander-Koivukankaan valitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä 19.12.2018 § 89.

 

Suullinen käsittely pidetään 12. ja 13.3.2020 Lapin käräjäoikeuden istuntosalissa 6, osoitteessa Valtakatu 17, 1. krs, Rovaniemi. Suullinen käsittely aloitetaan 12.3.2020 klo 9:30. Mikäli käsittelyä ei saada päätökseen 13.3.2020, on sitä mahdollisuus jatkaa vielä 16. ja 17.3.2020.

 

Kirjeen mukaan asianomainen ja viranomaisen edustaja voivat käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä tai oikeudenkäyntiavustajaa.

Asiaan osallisten poissaolo ei estä suullisen käsittelyn toimittamista eikä asian käsittelemistä ja ratkaisemista.

 

Todistajien nimeäminen

Asianosainen ja viranomaisen edustaja voivat nimetä suulliseen käsittelyyn kuultavaksi haluamansa todistajat ja muut kuultavat.

 

Hallinto-oikeus pyytää, että asiaan osalliset itse huolehtivat todistajien kutsumisesta. Todistajien nimet, osoitetiedot ja todisteluteema pyydetään ilmoittamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 10.1.2020. Mikäli hallinto-oikeuden halutaan huolehtivan todistajien kutsumisesta, on siitä ilmoitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 10.1.2020. Samalla on ilmoitettava kutsuttavan henkilö- ja osoitetiedot.

 

Todistajien ja kuultavien nimet, osoitetiedot ja todistusteema on ilmoitettava hallinto-oikeudelle siitä huolimatta, että ne on jo aiemmin ilmoitettu alustavasti.

 

Asiakirjat

Aikaisemmin kertyneet asiakirjat ovat suullisen käsittelyn perustana. Asiakirjavihko on ennen suullista käsittelyä asiaan osallisten nähtävänä hallinto-oikeudessa. Heille toimitetaan tarvittaessa asiakirjoista jäljennöksiä. Hallinto-oikeus toivoo suullisen käsittelyn joustavuuden vuoksi, että mahdollinen kirjallinen aineisto toimitetaan hallinto-oikeuden käyttöön jo etukäteen.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa vt. kunnanjohtajan nimeämään todistajat ja kunnan edustajan sekä puitesopimukseen pohjautuen oikeudenkäyntiasiamiehen.

 

Päätös:

Kunnanhallituksen jäsen Outi Marttila ja kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi viitaten siihen, että toimivat tulevassa oikeudenkäynnissä todistajina.

 

Jäsen Tuula Mertaniemi esitti, että kunnanjohtaja nimetään kunnan edustajaksi oikeudenkäyntiin. Jäsen Ahti Ovaskainen kannatti Mertaniemen esitystä.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on tehty vt. kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan esitystä, äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat Tuula Mertaniemen esitystä, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä, kaksi (2) ei-ääntä ja kolme (3) oli poissa.

Jaa-ääniä antoivat Pekka Rajala, Sakari Kautto, Raija Palosaari ja Marita Toivanen. Ei-ääniä antoivat Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen. Poissa olivat Yrjötapio Kivisaari, Outi Marttila ja Antti Pekkala.

 

Puheenjohtaja totesi, että vt. kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa