Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 372

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 372

17.12.2019

 

Lausunto Strategic Explorations Oy:n malminetsintälupahakemuksesta, Sila 2 A, ML2016:0033

 

103/10.01.01/2016

 

Khall 17.12.2019 § 372

 

(Lisätietoja: Maanmittausteknikko, puh. 040 581 1889)

 

Strategic Explorations Oy on jättänyt Tukesille lupahakemuksen Kittilän kunnan alueelle, Kuivasalmen paliskunnan erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvan hakemuksen koskien Sila 2 A - nimistä malminetsintälupa-aluetta.

 

Malminetsintäalueen pinta-ala on 1052,28 ha.

 

Yhtiö etsii alueelta vanadiinia, kuparia, kromia, kultaa, rautaa, nikkeliä, titaania, palladiumia ja platinaa.

 

Lupahakemuksen mukaan yhtiö aikoo käyttää tutkimuksissaan hyödykseen pintakiviä ja - maata sekä näytteenottoa yhdistettynä maa- ja ilmageofysiikkaan identifioidessaan kairauskohteita. Tutkimusvälineinä malminetsinnässä käytetään geofyysisiä sensoreita, kivivasaroita, maakairoja ja kairauskalustoa. Kulkuneuvoina käytetään helikopteria, avopakettiautoja, autoja ja moottorikelkkoja.

 

Hakemuksen mukaan malminetsinnästä ei synny maa- ja kiviainesjätettä.

 

Hakemuksen mukaan toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset tulevat timanttikairauksista (mikäli kairauksia tehdään), kun puita on mahdollisesti kaadettava kairauksen kohdealueen ja kairauskentän toimintakuntoon laittamiseksi. Suurin osa kairauksista suunnitellaan tehtäväksi talvella, jotta vaikutukset maaperään olisivat mahdollisimman vähäisiä. Ainoa vaikutukset maa- ja kallioperään olisivat mahdolliset kairausreiät. Hakemuksen mukaan malminetsinnällä ei ole vaikutusta vesistöihin tai pohjaveteen. Suurin osa kairauksista (mikäli niitä suoritetaan) tehdään asumattomilla alueilla, joten kairauksista aiheutuvan melun vaikutukset ihmisille ovat vähäisiä.

 

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan Strategic Explorations Oy:n lupahakemuksesta koskien Sila 2A - nimistä malminetsintälupa-aluetta ilmoittaa seuraavaa:

 

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleiskaava-alueille. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa.

 

Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä alueen poronhoidolle.

 

Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa