Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 37

28.11.2019

 

Valtuuston varajäsenen kysymys tilintarkastajan raportoinnista

 

Tarklk 28.11.2019 § 37

 

Outi Marttila on valtuuston kokouksessa esittänyt kysymyksen tilintarkastajan loppuraportin puutteista. Kysymys on esityslistan oheismateriaalina.

 

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan julkisiksi tulleiden raporttien sisältöä ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti tarkastuskohde, jota raportti koskee, ja vasta toissijaisesti tilintarkastaja tarkastuskohteen kanssa asiasta sovittuaan.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta toteaa vastauksena kysymykseen seuraavaa:

 

Yleisesti asiaan liittyen voidaan todeta, että tilintarkastus perustuu kuntalakiin, riskien arviointiin, tilintarkastussuunnitelmaan ja vuotuiseen työohjelmaan. Tilintarkastajan raportointi tapahtuu em. suunnitelmien, olennaisuuden periaatteen ja tilintarkastajan ammatillisen harkinnan perusteella. Hallintosäännön 80 §:n mukaa tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Tilintarkastus ja raportointi ei voi siten tapahtua yksittäisen valtuutetun intressien perusteella.

 

Mitä tulee Outi Marttilan kysymyksiin, tarkastuslautakunta toteaa, että velkomuskanne on peruttu ja että tilintarkastajan 12.5.2019 päivätyssä raportissa ei ole ollut mahdollista käsitellä 24.6.2019 jätettyä eriävää mielipidettä.

Eriävän mielipiteen osalta tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan asiakirjahallinnon puutteisiin tarkastuslautakunta on ottanut kantaa jo vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa