Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2019/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tarkastuslautakunta

§ 34

28.11.2019

 

Sivistystoimen kokonaisuus ja organisointi, koulujen tavoitteiden toteutuminen

 

352/02.06.01/2019

 

Tarklk 28.11.2019 § 34

 

Perusopetukselle oli talousarviossa asetettu seuraavia tavoitteita:

 

 • Varmistetaan edelleen riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit 1.8.2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtymisestä johtuviin muutoksiin (mm. digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutustarve).

 • Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.

 • Suunnitellaan ja toteutetaan rekrytoinnit hyvissä ajoin, jotta saadaan pätevät opettajat ja koulunkäynninohjaajat.

 • Uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää henkilöstön täydennyskoulutukseen panostamista.

 • Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä ja monikanavaista. Tavoitteena on oppilaiden oppimista sekä kasvua tukeva vuorovaikutus kodin ja koulun välillä.

 • Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus ovat tavoitettavissa matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kehitetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

 • Tehdään töitä turvallisen ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön eteen. Kirkonkylän koulukeskuksen alueelle suunnitellaan uusia tiloja perusopetuksen ja lukion käyttöön.

 • Kehitetään verkostoyhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa (mm. etäopetus, virtuaaliopetus).

 • Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.

 • Perusopetus on mukana hankkeissa, joilla edistetään tasa-arvoa, kansainvälisyyttä, lisätään oppilaiden osallisuutta tai muuten edistetään oppimista ja opetusta.

 

Lukiolle oli asetettu seuraavia tavoitteita:

 

 • Tärkein tavoitteemme on laadukkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä. Lukiokoulutuksen turvaamiseksi lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan seuraavan viiden vuoden aikana 120 opiskelijaan. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen.

 • Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan sekä digiympäristöä kehitetään vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.

 • Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisää omia syventäviä kursseja, etäkurssit muista oppilaitoksista, Alppikoulun, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonnan hyödyntäminen. Otetaan käyttöön 8. palkki eli päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

 • Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.

 • Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia).

 • Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen. Tavoite toteutuu uuden perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä remontoimalla olemassa olevia luokkatiloja.

 • Alppikoulun toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena opetustarjonnan monipuolistaminen, opiskelijamäärän kasvu ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen

 

Koululautakunnan puheenjohtajaa ja vs. sivistystoimenjohtajaa on pyydetty esittelemään otsikonasioita

 

Esityslistan oheismateriaalina on arviointilomake, talousarvion toteutumisvertailu ja tilastomateriaalia.

 

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja otettavaksi huomioon arviointikertomusta laadittaessa.

 

Päätös:

Hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa