Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.12.2019/Pykälä 368

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 368

03.12.2019

 

Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 03.12.2019 § 368

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

 

2 f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa

 

2 g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus:

 

Kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Muiden toimielinten kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin tai esittelijä.

 

Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle.

 

Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä.

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä seuraaviin lautakuntiin: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, vaalilautakunta, vaalitoimikunta.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää valita edustajansa seuraaviin lautakuntiin:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koululautakunta

Vapaan sivistystyön lautakunta

Tekninen lautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Päätös:

Sosiaali-ja terveyslautakunta:

Kunnanhallituksen varajäsen Sakari Kautto esitti varajäsen Marita Toivasta.

Jäsen Tuula Mertaniemi esitti jäsen Outi Marttilaa.

 

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että on esitetty kahta eri henkilöä, joten on äänestettävä.

Suoritettiin kädennostoäänestys, jonka tuloksen mukaan Marita Toivasta äänesti viisi (5) ja Outi Marttilaa kolme (3). Poissa oli yksi (1).

Marita Toivasta äänestivät Antti Pekkala, Pekka Rajala, Sakari Kautto, Raija Palosaari ja Marita Toivanen.

Outi Marttilaa äänestivät Outi Marttila, Tuula Mertaniemi ja Ahti Ovaskainen.

Poissa oli Yrjötapio Kivisaari.

 

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella Marita Toivanen valittiin kunnanhallituksen edustajaksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

 

Koululautakunta:

Marita Toivanen esitti Sakari Kauttoa.

Sakari Kautto valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi koululautakuntaan.

 

Vapaan sivistystyön lautakunta:

Tuula Mertaniemi esitti jäsen Ahti Ovaskaista.

Ahti Ovaskainen valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi vapaan sivistystyön lautakuntaan.

 

Tekninen lautakunta:

Pekka Rajala esitti varajäsen Raija Palosaarta.

Raija Palosaari valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta:

Tuula Mertaniemi esitti Outi Marttilaa.

Outi Marttila valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa