Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.12.2019/Pykälä 358

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 358

03.12.2019

 

Kittilän kunnan Levin Matkailu Oy:n de minimis-tuen maksupäätös

 

85/02.02/2018

 

Khall 03.12.2019 § 358

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kittilän kunnanvaltuusto 19.12.2018 (§ 92) on varannut vuoden 2019 talousarvioon 150 000 euron määrärahan alueen matkailuneuvontaan ja kansainväliseen markkinointiin, mihin liittyen Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjö-Tapio Kivisaari on toimittanut kunnalle anomuksen 50 000 euron de minimis -tuen myöntämisestä.

 

Kittilän kunta on pyytänyt 25.10.2019 de minimis-tuen maksamista koskevien ohjeiden perusteella Levin Matkailu Oy:ltä selvitystä, onko Levin Matkailu Oy saanut muuta de minimis-tukea kuluvan tai kahden viimeisen vuoden aikana.

 

Selvityspyynnön perusteena on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) oppaat ja muut julkaisut 21/2016 mukainen ohjeistus koskien tukea myöntävän viranomaisen selvitysvelvollisuudesta yrityksen saamista muista mahdollisista de minimis-tuista kuluvan ja kahden aikaisemman verovuoden aikana. Selvitys on pyydetty toimittamaan kirjallisesti 8.11.2019 mennessä Kittilän kuntaan.

 

Levin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Yrjö-Tapio Kivisaari on toimittanut 28.10.2019 Kittilän kunnan kirjaamoon selvityksen Levin Matkailu Oy:n saamasta de minimis-tuen määrästä kuluvan ja kahden viimeisen vuoden aikana.

 

Tuen maksaminen perustuu kunnan budjettiin ja se maksetaan tililtä 4460/ Muut yhteistoimintaosuudet Kustannuspaikka 30105/ Muu toiminta.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää maksaa Levin Matkailu Oy:lle de minimis-tukena 50 000 euroa, joka on laskettu bruttoavustusekvivalenttina ilmaistuna eli tuen määrä on laskettu edellä esitettyjen laskentaperiaatteiden mukaan.

 

Tuki, joka on määrältään 50 000 euroa, myönnetään nimenomaisesti vähämerkityksisenä eli ns. de minimis-tukena.

 

Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. (Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013).

 

Päätös:

Kunnanhallituksen varajäsen Raija Palosaari poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi koska on Levi Matkailu Oy:n hallituksen jäsen.

Vt. kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa