Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2019/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 50

19.12.2019

 

Nuorisovaltuuston aloite koskien ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden alennushintaisia liikuntapalveluita

 

15/12.01.09/2019

 

Vapsivlk 19.12.2019 § 50

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Kittilän nuorisovaltuusto esittää, että ulkopaikkakuntalaiset toisen asteen opiskelijat olisivat jatkossa oikeutettuja liikuntapalveluiden kuntalaisetuihin. Nuorisovaltuusto perustelee esitystään mm. viihtyvyys- ja vetovoimatekijöihin vedoten. Nuorisovaltuuston aloite on kokonaisuudessaan esityksen liitteenä.

 

Kittilän kuntalaisilla on mahdollisuus lunastaa alennettuun kuntalaishintaan kylpylälippuja sekä golfin pelioikeuksia. Alennuksen saaminen edellyttää, että henkilön kotikunta on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan Kittilä.

 

Kuten nuorisovaltuuston aloitteessa todetaan, Kittilän lukiossa sekä Lapin koulutuskeskuksen Kittilän toimintayksikössä opiskelee sellaisia nuoria, joiden ei käytännössä ole mahdollista siirtää kirjojaan Kittilään. Lukion ja koulutuskeskuksen opintotoimistoista saatujen tietojen mukaan tällaisten ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden yhteenlaskettu määrä vaihtelee vuosittain noin kolmenkymmenen ja viidenkymmenen välillä.

 

Liikuntatoimi katsoo, että kuntalaisetuja tarkasteltaessa kotikuntavaatimuksesta on lähtökohtaisesti pidettävä kiinni. Alennushintaiset kylpyläliput ja pelioikeudet ovat nimenomaisesti kittiläläisille räätälöityjä etuja. Näin ollen on perusteltua, että ne henkilöt, joiden kotikunta ei ole Kittilä, rajataan kuntalaisetujen ulkopuolelle.

 

Toisaalta liikuntatoimi kuitenkin korostaa, että nuorisovaltuuston aloite on linjassa Kittilän kunnan julkilausuttujen tavoitteiden sekä strategisten päämäärien kanssa. Kittilän kunta pyrkii vieraanvaraisuuteen sekä lapsiystävällisyyteen. Lisäksi liikuntatoimen kuluvan vuoden talousarviotavoitteisiin on kirjattu, että toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään tiivistämään.

 

Edellä mainittuihin näkökulmiin nojautuen liikuntatoimi esittää, että Kittilän lukion sekä Lapin koulutuskeskuksen Kittilän toimintayksikön ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat lunastaa kylpylälippuja sekä golfin pelioikeuksia alennettuun kuntalaishintaan 7.1.2020 alkaen. Liikuntatoimen arvion mukaan uudistuksen nettokustannusvaikutukset ovat vähäiset. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee esittää ajantasainen opiskelutodistus ostotapahtuman yhteydessä.

 

Nuorisovaltuuston aloitteessa viitataan myös laskettelun kuntalaisetuihin. Laskettelun osalta kunnan liikuntatoimi toteaa, ettei liikuntatoimi hallinnoi laskettelun kuntalaisetuja, vaan näistä eduista päättää laskettelukeskustoiminnasta vastaava Oy Levi Ski Resort Ltd.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä liikuntasihteerin laatiman selvityksen vastaukseksi nuorisovaltuuston aloitteeseen koskien ulkopaikkakuntalaisten toisen asteen opiskelijoiden alennushintaisia liikuntapalveluita.

 

Edelleen lautakunta päättää, että Kittilän lukion sekä Lapin koulutuskeskuksen Kittilän toimintayksikön ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat voivat lunastaa kylpylälippuja sekä golfin pelioikeuksia alennettuun kuntalaishintaan 7.1.2020 alkaen. Ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden tulee esittää ajantasainen opiskelutodistus ostotapahtuman yhteydessä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa