Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 19.12.2019/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 49

19.12.2019

 

Sivistystoimen strategia ja kehittämissuunnitelma 2019-2020

 

Vapsivlk 19.12.2019 § 49

 

Kittilän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 20.8.2018 hyväksynyt Kittilän kuntastrategian, jonka visio on: Kittilä - puhdasta kultaa. Arvoiksi on päätetty luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kuusi painopistealuetta strategiassa ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

 

Kittilän sivistystoimessa on ollut tarpeen käynnistää sivistystoimen strategiatyö, joka niveltyisi yhteen kunnan strategian kanssa. Myös opetushallitus on ohjannut ja kannustanut opetuksen järjestäjiä laatimaan kehittämissuunnitelmia, joista käytetään nimeä KuntaKesu. Näissä paikallisessa kehittämissuunnitelmassa on nostettu esiin neljä keskeistä teemaa: oppilaiden oppiminen, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen.

 

Uudistetulla kuntalailla 2015 pyritään vahvistamaan kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä sekä selkeyttämään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa. Tämän lisäksi lakisääteisestä kuntastrategiasta pyritään luomaan johtamisen keskeinen ohjausväline ja näin kokoamaan yhteen pitkän aikavälin suunnittelun hajanaista sääntelyä. Tämä on myös valmisteilla olevan sivistystoimen strategian tarkoitus.

 

Koululautakunta käynnisti opetustoimen strategiatyön perustamalla 28.2.2019 strategiatyön ohjausryhmän. Vapaan sivistystyön lautakunta valitsi 13.3.2019 niin ikään keskuudestaan jäsenet ohjausryhmään, jolloin ryhmästä muodostui koko sivistystoimea käsittelevä johtoryhmä, josta käytettiin nimeä Siku-johtoryhmä.

 

Koululautakunta valitsi ryhmään Aila Moksin, Sirkka Hangasvaaran ja vapaan sivistystyön lautakunta valitsi ohjausryhmään Raija Palosaaren, Marita Toivasen ja Aaron Seppälän.

 

Esimiehistä ryhmään ovat kuuluneet koulunjohtajat Lauri Kinnunen ja Ari Mäkinen, rehtori Janne Ylinampa, vs. varhaiskasvatuspäällikkö Pirjo Junttila-Vitikka, varhaiskasvatuspäällikkö Marketta Toivola, liikuntasihteeri Juha Marletsuo, nuorisosihteeri Sanna Seppälä, kirjastojohtaja Raili Sirkka, rehtori Pasi Tanninen ja vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä.

 

Siku-johtoryhmä aloitti käytännön työn 19.3.2019 työseminaarilla ja jatkoseminaarilla 4.-5.4.2019, jossa työtä ohjasi FCG:n johtava konsultti Raisa Oksanen.

 

Ohjausryhmän ohella strategiatyötä ovat työstäneet koko sivistystoimen henkilökunta monissa palavereissa, kokouksissa ja tilaisuuksissa. Enimmillään strategiatyön valmistelussa on ollut noin 120 opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen opetushenkilöä.

Sekä koululautakunnalla että vapaan sivistystyön lautakunnalla on ollut mahdollisuus kommentoida valmisteilla olevaa työtä lautakuntien kokouksissa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja Aarne Mäkelä on kertonut vapaan sivistystyön lautakunnalle strategiatyön etenemisestä kokouksissa 16.5., 17.6., 23.9. ja 28.10.2019.

 

Talousarvion valmistelun yhteydessä valmisteilla olevaa sivistystoimen strategiaa on esitelty valtuustolle 2.9.2019.

 

Strategiaprosessia on pyritty käsittelemään mahdollisimman avoimesti ja kuntalaisia tiedottaen. Hyvä kuntalaiset tavoittava tiedotuskanava on ollut Kittilälehti, joka on kertonut strategiaprosessin vaiheista kaksi kertaa.

 

Sivistystoimen esimiehet ovat kokouksessaan 18.11.2019 viimeistelleet sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 ja vapaan sivistystyön esimiehet ovat päivittäneet tulosalueittensa kehittämissuunnitelmaa 2.12.2019.

 

Strategia-asiakirjasta on muodostunut yhteinen sivistystoimen näkemys lähitulevaisuuden kehittämisestä. Strategiatyö on prosessi ja se vaatii ajoittain päivittämistä. Varhaiskasvatus tulee käsittelemään omaa tarkennettua kehittämissuunnitelmaa ja liittämään sen suunnitelman myöhemmin tähän strategia-asiakirjaan. Samoin tekee Revontuli-Opisto.

 

Nyt valmisteilla oleva strategia-asiakirja ja kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2021 arvioidaan valtuustokauden aikana vuonna 2021 ja tehdään suunnitelmat jatkosta.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen strategia-asiakirjan ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta päätti hyväksyä sivistystoimen strategia-asiakirjan ja kehittämissuunnitelman 2019-2021 ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Vs. sivistytoimenjohtaja täydensi esitystään siten, että varhaiskasvatuksen ja Revontuli-Opiston päivitettyjen strategioiden valmistuttua sivistystoimen strategia ja kehittämisuunnitelma esitellään vapaan sivistystyön lautakunnalle vuoden 2020 aikana. Strategiasta käydään osallisuuskeskustelua kuntalaisten kanssa vuoden 2020 aikana.

 

vs. sivistystoimenjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa