Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 166

28.05.2019

Kunnanvaltuusto

§ 36

24.06.2019

Kunnanhallitus

§ 313

29.10.2019

Kunnanvaltuusto

§ 60

11.11.2019

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vaali

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 28.05.2019 § 166

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 §:ssä, toimielinten kokoonpanosta kuntalain 31 §:ssä ja toimielinten jäsenten toimikaudesta ja valitsemisesta kuntalain 32 §:ssä. Toimielimen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista säädetään kuntalain 33 §:ssä.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä.

 

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kunnanvaltuusto on 19.6.2017 (§ 36) päättänyt vahvistaa rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikaudeksi kaksi (2) vuotta.

 

Rakennus- ja ympäristölautakuntaan valittiin 19.6.2017 (§ 36) yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Granroth Aaro

Vas.

Ylisuvanto Jukka

Vas.

Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Jokela Ville

Kesk.

Poti Jukka

Kok.

Kangas Pentti

OMK

Mäkitalo Jussi

PS

Autti Annikki

PS

Lepola Sauli

KL

Niva Jukka

KL

Vanhatalo Leena

OMK

Huilaja Tiina

Vihr.

Kumpulainen Hannu

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Vuomajärvi Liisa

Vas.

Jussila Katja

Vas.

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto valittiin 19.6.2017 (§ 36) seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Granroth Aaro Vas.

1. varapuheenjohtaja Jauhojärvi Pirkko Kesk.

2. varapuheenjohtaja Poti Jukka Kok.

 

Valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 jälkeinen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano, jossa on huomioitu myös muut ko. toimielimen kokoonpanossa tapahtuneet valtuuston hyväksymät henkilömuutokset, on seuraava:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Granroth Aaro Pj

Vas.

Ylisuvanto Jukka

Vas.

Jauhojärvi Pirkko 1. vpj

Kesk.

Jokela Ville

Kesk.

Poti Jukka 2. vpj

Kok.

Kangas Pentti

OMK

Mäkitalo Jussi

PS

Lehtonen Minna

PS

Lepola Sauli

KL

 

 

Vanhatalo Leena

OMK

Huilaja Tiina

Vihr.

Kumpulainen Hannu

Kesk.

 

 

Toivola Juha, varaj.

Kesk.

 

 

Vuomajärvi Liisa

Vas.

Jussila Katja

Vas.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

  1. kunnanvaltuusto päättää, että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

 

  1. kunnanvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee valituista lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________

 

Kvalt 24.06.2019 § 36

 

 

Päätös:

Valtuutettu Marita Toivanen uudisti §:n 33 käsittelyssä tekemänsä esityksen asian pöydälle panosta:

 

''Pöydällepanoesitys valtuusto 24.6.2019 §:t 33-38

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut 10.6.2019 valtiovarainministeriön päätöksen koskien kymmenen luottamusmiehen pidättämistä luottamustoimistaan. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Luottamustoimista pidättäminen liittyy Lapin käräjäoikeudessa vireillä olevaan rikosasiaan koskien kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomista. Käräjäoikeus on ilmoittanut antavansa asiassa ratkaisun 28.6. Kittilän kunta on päättänyt valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska päätöksellä on kumottu vain osittain valtiovarainministeriön pidättämispäätös. Samalla Kittilän kunta tekee kiireellisen täytäntöönpanohakemuksen.

 

Valtuuston on syytä ottaa aikalisä kunnanhallituksen ja lautakuntien valinnassa ja odottaa ensin käräjäoikeuden ratkaisu ja Korkeimman hallinto-oikeuden kanta kiireelliseen täytäntöönpanohakemukseen. Meidän on syytä olla varmoja siitä, ovatko oikeat henkilöt valtuustossa valitsemassa luottamushenkilöitä toimielimiin valtuustokauden loppuun saakka. Elokuussa ollaan varmasti viisaampia asian suhteen. Esitänkin edellä mainituin perustein asian jättämistä pöydälle.''

 

Valtuutettu Sakari Kautto kannatti Marita Toivasen esitystä.

 

Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Inkeri Yritys esitti asian käsittelyn jatkamista.

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että koska on esitetty asian pöydälle panoa, on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,äänestävät 'jaa'.

Ne, jotka kannattavat asian pöydälle panoa, äänestävät 'ei'.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhdeksän (9) jaa-ääntä ja kahdeksantoista (18) ei-ääntä. Jaa-ääniä antoivat: Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Maija Linnala, Outi Marttila, Tuula Mertaniemi, Ahti Ovaskainen, Jukka Poti, Esa Ylläsjärvi ja Inkeri Yritys. Ei-ääniä antoivat: Anna-Liisa Nilivaara, Sirkka Hangasvaara, Ville Jokela, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä, Toni Kenttälä, Pirkko Jauhojärvi, Mikko Lompolo, Jussi Mäkitalo, Aki Nevalainen, Maarit Niskanen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Matti Pääkkölä, Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola ja Jukka Ylisuvanto.

 

Puheenjohtaja totesi, että Marita Toivasen esitys tuli kokouksen päätökseksi ja asia jätettiin pöydälle.

 

Inkeri Yritys, Tiina Huilaja, Tuula Mertaniemi, Maija Linnala, Pentti Kangas, Ahti Ovaskainen, Esa Ylläsjärvi, Jukka Poti ja Outi Marttila ilmoittivat eriävän mielipiteensä.

__________

 

Khall 29.10.2019 § 313

 

 

Valtiovarainministeriö on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 10.6.2019 nro 19/0261/2 ja vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut ministeriön päätöksen pidättää Akseli Erkkilän, Raili Fagerholmin, Veli-Matti Junnolan, Mika Kuuselan, Vilho Molkoselän, Markku Mäkitalon, Jukka Nivan, Mikko Saarelan, Jukka Salmen ja Mauri Taskilan luottamustoimistaan.

Myös Kittilän kunta on valittanut em. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen ja täytäntöönpanon keskeyttämishakemuksen perusteena on muun ohella Lapin käräjäoikeuden päätös 28.6.2019, jolla päätöksellään käräjäoikeus hylkäsi kaikki luottamustoimen pidättämisen perusteena olleet syytteet. Kittilän kunnan valitus on vireillä KHO:ssa diaarinumerolla 3274/2/19. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 10.6.2019 ei ole näin ollen lainvoimainen.

 

Syyttäjä ja Anna Mäkelä ovat valittaneet Lapin käräjäoikeuden päätöksestä 28.6.2019 hovioikeuteen, joten päätös ei ole lainvoimainen.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

 

1) kunnanvaltuusto päättää, että rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikauden pituus on valtuuston jäljellä oleva toimikausi.

 

2) kunnanvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja valitsee valituista lautakunnan puheenjohtajan ja I sekä II varapuheenjohtajan.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

 

Kvalt 11.11.2019 § 60

 

 

Päätös:

Valtuusto päätti rakennus- ja ympäristölautakunnan toimikaudeksi valtuuston jäljellä olevan toimikauden.

 

Varavaltuutettu/vaaliasiamies Ville Jokela ilmoitti Suomen Keskustan, Kristillisdemokraattien, Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten ja sitoutumattoman valtuustoryhmän, Kuntalaislistan ja Sosiaalidemokraattien perustaman vaaliliiton puolesta valittavaksi lautakuntaan:

 

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Jauhojärvi Pirkko Jokela Ville

Toivola Juha Korva Merja

Mäntymaa Vuokko Hettula Juha

Vuolli Oula Jussila Katja

Niva Jukka Ylitörmänen Janne

Mäkitalo Jussi Lehtonen Minna

 

Valtuutettu Jukka Poti esitti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen puolesta valittavaksi lautakuntaan:

 

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Huilaja Tiina Vanhatalo Leena

Yritys Inkeri Linnala Maija

Ovaskainen Ahti Vaara Yrjö

 

Puheenjohtaja Aki Nevalainen totesi, että rakennus- ja ympäristö- lautakuntaan on valittu yhdeksän (9) jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavasti:

 

Jäsen

 

Henk.koht. varajäsen

 

Jauhojärvi Pirkko

Kesk.

Jokela Ville

Kesk.

Toivola Juha

Kesk.

Korva Merja

Kesk.

Mäntymaa Vuokko

Kesk.

Hettula Juha

Kesk.

Vuolli Oula

Vas.

Jussila Katja

Vas.

Niva Jukka

KL

Ylitörmänen Janne

KL

Mäkitalo Jussi

PS

Lehtonen Minna

PS

Huilaja Tiina

Vihr.

Vanhatalo Leena

OMK

Yritys Inkeri

OMK

Linnala Maija

OMK

Ovaskainen Ahti

OMK

Vaara Yrjö

OMK

 

Käsiteltäessä lautakunnan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan valintaa valtuutettu Poti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen puolesta vaati käytäväksi suhteellisen vaalin.

 

Ehdokaslista A:n vaaliasiamies Ville Jokela esitti teknisen vaaliliiton puolesta puheenjohtajaksi Pirkko Jauhojärven ja varapuheenjohtajaksi Oula Vuollin.

 

Ehdokaslista B:n puolesta Jukka Poti esitti OMK:n, Vihreiden ja Kokoomuksen puolesta puheenjohtajaksi Ahti Ovaskaisen.

 

Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi suhteellisen vaalin ja pyysi toimittaman ehdokaslistat hänelle ja esitti, että vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

 

Saatuaan ehdokaslistat puheenjohtaja luovutti ne vaalilautakunnan puheenjohtajalle.

 

Vaalilautakunnan kokouksen jälkeen vaalilautakunnan puheenjohtaja asetti ehdokaslistojen yhdistelmän nähtäville ja se luettiin valtuustolle.

 

Ehdokaslista A

1. Jauhojärvi Pirkko

2. Vuolli Oula

 

Ehdokaslista B

1. Ovaskainen Ahti

 

Suoritetun suljetun lippuäänestyksen jälkeen vaalilautakunta tutki äänestysliput sekä laski vaalin tuloksen sekä antoi valtuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen vaalin tuloksesta.

 

Ehdokaslista A sai kahdeksantoista (18) ääntä

1. Jauhojärvi Pirkko, suhdeluku 18

2. Vuolli Oula, suhdeluku 9

 

Ehdokaslista B sai yhdeksän (9) ääntä

1. Ovaskainen Ahti, suhdeluku 9

 

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan 1. ja 2. varapuheenjohtajan valinta tulee äänten mentyä tasan ratkaista arvonnalla. Puheenjohtaja totesi, että arvonnassa ovat mukana Lista A:n ja Lista B:n lipukkeet.

 

Vaalilautakunnan jäsenet suorittivat arvonnan ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari ilmoitti arvonnan tuloksena olevan, että Lista B:n lipuke voitti arvonnan.

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajisto on valittu seuraavasti:

 

Puheenjohtaja Jauhojärvi Pirkko Kesk.

1. varapuheenjohtaja Ovaskainen Ahti OMK

2. varapuheenjohtaja Vuolli Oula Vas.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa