Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kunnanhallitus

§ 308

29.10.2019

Kunnanvaltuusto

§ 55

11.11.2019

 

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2019

 

85/02.02/2018

 

Khall 29.10.2019 § 308

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830 ja

controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Kittilän kunnan hallintosäännön (8 luku, 66 §) mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuosittain.

 

Talousosasto on tuottanut liitteenä olevat laskelmat talousarvion toteutumisesta tammi-syyskuun 2019 ajalta. Laskelmissa on tarkasteltu talousarvion toteutumista tuotto- ja kululajeittain sekä hallintokunnittain. Niissä on huomioitu ulkoiset erät, ei kunnan kunnan sisäisiä tuottoja ja kuluja. Käyttöprosentin tulisi olla n. 75 % syyskuun lopussa jos kulut tai tuotot toteutuvat tasaisella tahdilla.

 

Talouden toteutuma suhteessa talousarvioon

 

Kunnan toimintatuottojen toteutuma-% on 62 % verrattuna talousarvioon. Maakäyttösopimusten mukaisten maksujen tuloutukset tehdään vasta vuoden vaihteessa kirjanpitoon. Niiden osalta tuloutetaan toki vain ne, joissa niihin liittyvä investointi on toteutunut tilivuoden aikana. Tonttien myyntitulojen toteutuma on 34 %

 

Toimintakuluissa toteutuma-% on 71 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 72 % ja palvelujen ostojen 69 %. Aineiden ja tarvikkeiden osalta toteutuma on 71 % ja avustusten 77 %.Muiden toimintakulujen toteutuma on 79 %.

 

Verotulojen toteutuma on 72 %. Verohallinnon selvitysten mukaan merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen alkuvuonna ennakoitua pienempänä näyttää liittyvän ennakonpidätysmenettelyn muutoksiin, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa. Erityisesti siirtyminen pelkästään vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen ovat kerryttäneet ennakonpidätyksiä alkuvuonna lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin aiempina vuosina. Tulorekisteriin siirtymiseen on liittynyt ilmoittamisongelmia ja ne ovat vaikuttaneet myös kunnille tilitettyihin veromääriin. Kittilän kunnan kuluvan vuoden verotuloihin vaikuttaa tilitysvajeen myötä kuluvalta vuodelta ensi vuodelle siirtyvät verotulot. Kuitenkin ennuste näyttää siltä, että kunta saavuttaa talousarvion mukaiset verotulot.

 

Valtionosuuksien osalta toteutuma on 76 %. Kittilän kunta on saanut alkuvuoden aikana liikaa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 5.8.2019 päätöksen, jonka mukaan Kittilälle tulevat valtionosuudet tulevat olemaan noin 68.000 euroa talousarviossa olevaa arvoa alhaisempi.Lopullinen tieto kuluvan vuoden opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuuksista tulee vuoden vaihteen jälkeen. Eduskunnan budjettiesityksen mukaisesti osa kunnan aiemmista veromenetyksistä (kiky) maksettaisiin jo tämän vuoden puolella.

 

Rahoitustuottojen toteutuma on 114 %. Ylitys selittyy sillä, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän osalta toteutuma on n. 137.000 euroa yli talousarviossa esitetyn.

 

Korkokuluissa toteutuma on 37 %. Koska investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua pienempinä ei myöskään uusia pitkäaikaisia lainoja ole otettu eikä korkokustannukset toteudu budjetin mukaisina.

 

Poistot kirjataan vasta vuoden loputtua tuloslaskelmaan.

 

Jos huomioidaan poistot tammi-syyskuulle budjetin mukaan, päädytään 0,7 miljoonan euron positiiviseen tulokseen.

 

Vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Toimintatuottoja on kertynyt ajalla tammi-syyskuu n. 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.Vuosi sitten vastaavalla jaksolla tehtiin kaksi isoa tonttikauppaa, joiden yhteisarvo oli noin 986.000 euroa ja tämä aiheuttaa eroa vertailukausien välillä.

 

Henkilöstökuluja on noin 596.000 euroa enemmän kuin edellisvuoden tammi-syyskuun ajalla. Palvelujen ostoja on n.112.000 euroa vähemmän. Aineiden,tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja on noin 118.000 euroa enemmän. Maksettuja avustuksia on noin 317.000 euroa vähemmän johtuen lähinnä siitä, että viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla maksettiin Kiinteistö Oy Tepaston ja Alakylän Vanhustentaloille avustuksia n.235.000 euroa. Muita toimintakuluja on n.148.000 euroa enemmän johtuen lähinnä Anna Mäkelälle maksetuista sovintosopimuksen mukaisista korvauksista.

 

Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimintakate on noin 1,7 miljoonaa euroa heikompi.

 

Verotuloja ja valtionosuuksia on tammi-syyskuun aikana kertynyt noin 1 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tulos on n. 1,2 miljoonaa euroa huonompi kuin edellisvuonna tammi-syyskuussa.

 

Investointien toteutuma ja lainojen määrä

 

Investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.9.2019 on n. 2,9 miljoonaa euroa. Eniten on käytetty lukion saneeraukseen (782.148 euroa), Levin liikenneväylien rakentamiseen (437.153 euroa), kirkonkylän katujen rakentamiseen (400.290 euroa), maankäyttöön (362.904 euroa), terveyskeskuksen saneeraukseen (244.518 euroa) ja Könkään koulun ulkotöihin (120.887 euroa).

 

Kunnan lainamäärä oli syyskuun lopussa 20,4 miljoonaa euroa eli noin 3.162 euroa asukasta kohden. Syyskuun lopussa oli käytössä 5,5 miljoonaa Kuntatodistuksilla otettua lyhytaikaista lainaa. Sen määrän ennustetaan pienentyvän loppuvuoden aikana.

 

Tuloslaskelmat lautakunnittain ja kunta yhteensä sekä erittely investoinneista liitteenä.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2019 ja esittää toteutuman tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:

Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2019 tiedoksi ja esittää toteutuman tiedoksi valtuustolle.

__________

 

Kvalt 11.11.2019 § 55

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa