Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.10.2019/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 124

17.10.2019

 

Ympäristötarkastajan vakinainen virka

 

394/01.01.00/2019

 

RakYmplk 17.10.2019 § 124

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ovat lisääntyneet selvästi viime vuosina. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden sekä jätelain mukaisten kohteiden valvonnan järjestäminen valvontasuunnitelman mukaisesti edellyttää resurssien pysyvää lisäystä ympäristövalvontaan. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvän säännöllisen valvonnan piiriin otettavat n. 300 toimijaa ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimisvelvoitteisiin liittyvä, 1.11.2019 käynnistävä vapautushakemusten käsittely lisäävät ympäristövalvonnan työmäärää. Levin matkailustrategia ja Kittilän kuntastrategia edellyttävät luontoarvojen huomioimista ja säilyttämistä sekä kestävän kehityksen edelläkävijyyttä Kittilän kunnan alueella.

 

Tällä hetkellä Kittilän kunnan ympäristövalvonnassa on yksi vakinainen viranhaltija, ympäristösihteeri.

 

Vuoden 2018 talousarvion tekstiosassa ympäristövalvonnan resurssitarpeeksi on arvioitu 2,4 HTV. Resurssivajetta paikkaamaan 2018 perustettu määräaikainen ympäristötarkastajan virka päättyy toukokuussa 2020. Kittilän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019 (Khall 17.09.2019 § 265) mukaan määräaikaisesti täytetyt tehtävät käydään läpi ja vakinaistetaan, jos määräaikaisuuden perustetta ei tosiasiassa ole enää olemassa ja tehtävään liittyvä työntekijän tarve on jatkuva.

 

Kittilän kunnanvaltuuston vahvistaman vuoden 2019 talousarvion tekstiosan mukaan ympäristötarkastajan virka pyritään vakinaistamaan suunnitteluvuosina. Myös Kittilän kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 2019 mukaan ympäristötarkastajan tarve kunnassa on pysyvä ja virka tulee vakinaistettavaksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 talousarvioesityksessä ympäristövalvonnan henkilöstöresurssitarpeeksi on arvioitu 3 HTV (mukaan lukien toimistosihteerit ja määräaikaiset työntekijät) ja siinä on esitetty perustettavaksi vakinainen ympäristötarkastajan virka, joka pyritään täyttämään 1.6.2020 alkaen.

 

Toisen vakinaisen viran perustaminen turvaa ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisen lupakäsittelyn sujuvan toiminnan ja mahdollistaa pitkäjännitteisen ympäristöasioiden edistämisen ja kehittämisen suunnittelun ja toteuttamisen Kittilän kunnan alueella. Lisääntyvät neuvontaresurssit antavat ympäristövalvonnalle mahdollisuuden tukea Kittilän elinkeinopalveluiden hanketoimintaa ja yritysneuvontaa ympäristöasioissa sekä mahdollistavat ympäristövalvonnan osallistumisen ympäristökasvatukseen ja sen edistämiseen ja kehittämiseen sekä kunnan sivistystoimen tukena, että muun koulutustoiminnan, kuntalaisten neuvontapalveluiden ja matkailun edistämisen yhtenä toimijana.

 

Ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viran työtehtäviin kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. Uuden viran aiheuttamat kulut huomioidaan tulevissa talousarvioissa ja osittain kuluja katetaan lisääntyvillä lupatuloilla ja tarkastusmaksuilla.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ympäristötarkastajan vakinaisen viran perustamista 1.6.2020 alkaen. Kyseisen viran palkkaukseen on varattu määräraha vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa