Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.10.2019/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 122

17.10.2019

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen 2019

 

395/02.05.00/2019

 

RakYmplk 17.10.2019 § 122

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä, laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta, 169 §:n mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi, tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi ja valvontatoimista, jotka ovat tarpeen 136 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen noudattamisen varmistamiseksi silloin, kun toimivalta on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 138 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vastaava säännös on vesilaissa (587/2011) 18:12 §, maa-aineslaissa (555/1981) 23 § ja jätelaissa (646/2011) 144 §.

 

Kittilän kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee ympäristövalvonnan taksat.

 

Edellinen Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tullut voimaan 1.1.2019. Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten maksuja esitetään päivitettävän 1.1.2020 alkaen vastaamaan paremmin tarkastusten työmäärää niin, että ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraisen, rekisteröitävän tai ilmoituksenvaraisen toiminnan määräaikaistarkastusten maksua korotetaan ja jätelain 124 §:n mukaisten tarkastusten maksua alennetaan. Lisäksi mikroyritysten maksujen kohtuullistamiseksi käytettävää maksun pienentämisprosenttia esitetään nostettavan 25 %:sta 30 %:iin. Maksutaulukkoon on päivitetty ympäristöluvanvaraisten toimintojen luettelo ja lisätty maksut ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 a luvun mukaisten ilmoituksen käsittelyille.

 

Ympäristösihteeri:

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaluonnoksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi 1.1.2020 alkaen.

 

 

Päätös:

Pirkko Jauhojärvi esitti, että maksutaulukkoon Vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittelyn kohdalle "talousveden ottamisen rajoittaminen (VL4:2 §)" ja "ojitusta koskevat erimielisyydet (VL 5:5 §)" maksuja alennetaan 200 €:oon. Esitystä ei kannatettu.

 

Ympäristösihteerin esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa