Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.10.2019/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 135

17.10.2019

 

Maisematyölupa 19-0313-MAI

 

358/10.03.00/2019

 

RakYmplk 17.10.2019 § 135

 

(lisätietoja rakennustarkastaja p. 0400-396074)

 

Sirkan rekisterikylän tilalle Kurula Rno * * * * haetaan maisematyölupaa puuston poistolle. Lupaa haetaan Uuselkään ,Levintien itäpuolelle. Levin osayleiskaavassa tilan alue jakautuu EV -1, RA ja VL alueisiin.Kyseisillä alueilla on voimassa määräys, että puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:ssä tarkoitettua maisematyölupaa. Hakemus on tullut vireille 1.7.2019.

 

Rakennustarkastaja:

Levin osayleiskaavan kuvauksessa EV-1 alue on suojaviheraluetta joka on eri-ikäistä puustoa sisältävä luonnontilaisen kaltainen tienvarsivyöhyke. RA - alue on lomarakentamiseen tarkoitettu alue ja VL -alue on lähivirkistysalue.

 

Alueelle aiemmin myönnetyissä maisematyöluvissa on määrätty huomioimaan seuraavat asiat:

 

EV - 1: Pääperiaate on, että tieympäristö säilyy luonnonmukaisena eri - ikäistä ja erilajista puustoa kasvavana vyöhykkeenä. Eri ikäisiä puuyksilöitä ja puuryhmiä tulee säästää maisemapuiksi. Tukkipuiden osalta tihentymien harvennus siten, että viiden metrin säteellä huonoimmat puut pois. Kauniit yksittäispuut säästetään koosta riippumatta.

 

VL: Pääperiaate on, että alueen käyttö yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen ei vaarannu. Yleiskaavan määräyksissä alue tulisi säilyttää luonnonmukaisena asemakaavavaiheeseen asti joten maiseman hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu hakkuita alueelle. Tukkipuiden osalta tihentymien harvennus siten, että viiden metrin säteellä huonoimmat puut pois. Kauniit yksittäispuut säästetään koosta riippumatta. Kuitupuiden poisto ala- ja laatuharvennuksilla.

RA: Pääperiaate on, että alueen käyttö yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen ei vaarannu. Yleiskaavan määräyksissä alue tulisi säilyttää luonnonmukaisena asemakaava vaiheeseen asti joten maiseman hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu hakkuita alueelle. Tukkipuiden osalta tihentymien harvennus siten, että viiden metrin säteellä huonoimmat puut pois. Kauniit yksittäispuut säästetään koosta riippumatta. Kuitupuiden poisto ala- ja laatuharvennuksilla

 

Suunniteltu harvennushakkuu ei vaikeuta alueen käyttöä osayleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Esitän, että lautakunta myöntää maisematyöluvan 19-0313-MAI.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa