Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 286

08.10.2019

 

Yhteishanke kuntien taloushallinnon digitalisaation edistämiseksi

 

365/00.01.05/2019

 

Khall 08.10.2019 § 286

 

(Lisätietoja: Controller Tuija Lång, puh. 040 672 4257)

 

Valtion talousarvioon vuodelle 2019 on otettu 30 miljoonan euron määräraha kuntien ja kuntayhtymien digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

 

Kunnat voivat hakea valtionavustusta, jonka tavoitteena on edistää digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kuntalähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön.

 

Vuonna 2019 avustusta kohdennetaan kahteen tarkoitukseen:

 

Kohde 1: Avustuksen hakeminen kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen

 

Kohde 2: Ehdotukset useiden kuntien yhteisesti toteutettaviksi hankkeiksi.

 

Kunnat voivat toteuttaa hankkeita myös yhdessä. Kaksivaiheisessa haussa kunta jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

 

Lisätietoa digikannustinjärjestelmästä löytyy osoitteesta:

https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma.

 

Lapin liitto on kartoittanut Lapin kuntien kiinnostusta hakea avustusta yhdessä muiden kuntien kanssa ja samalla on kartoitettu kuntien tarpeita digitalisaation edistämisessä.

 

Avustushakuun on osallistumassa 12 Lapin kuntaa ja Lapin liitto. Avustusta ollaan hakemassa kohteeseen 1 eli kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen. Lapin liitto toimii projektin hakijana ja hallinnoijana. Alustavan arvion mukaan kunkin osallistujatahon omarahoitusosuus olisi enintään 3.200 euroa/vuosi, yhteensä enintään 6.400 euroa kahden vuoden aikana. Avustushakemusta on työstetty Lapin liiton kunta-asiantuntijan johdolla ja se on lähetetty 19.9.2019.

 

Lapin liiton kuntatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.9.2019 ja puoltaa mukaan ilmoittautuneiden Lapin kuntien yhteistä hakemusta. Kuntatyöryhmä totesi, että hanke on kannatettava, ja että sitä kautta paitsi kehitetään kuntien sisäistä toimintamallia tulevaisuuden raportointia varten, myös lisäksi vahvistetaan lappilaisten kuntien talouden ja hallinnon asiantuntijoiden yhteistyötä ja vertaisverkostoa.

 

Hankkeen avulla voidaan auttaa kuntia toteuttamaan vuonna 2021 voimaan astuva mittava Kuntien talousraportoinnin uudistus ja automatisointi -ohjelma (Nk. Kuntatieto-ohjelma).

 

Kittilän kunnan strategian yksi kuudesta painopistealueesta on digitalisaatio ja tähän hankkeeseen osallistumalla tuetaan taloushallinnon digitalisaation edistämistä ja lopulta myös kuntalaisten tiedon saannin helpottamista.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Kittilän kunta osallistuu Lapin liiton koordinoimaan taloushallinnon digitalisointia edistävään hankkeeseen mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Kunnan omarahoitusosuus on enintään 6.400 euroa kahden vuoden aikana (3.200 euroa/vuosi). Omarahoitusosuus varataan 2020-2021 talousarvioon/-suunnitelmaan taloushallinnon menokohtaan (30700).

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa