Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 297

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 297

08.10.2019

 

Lausunto Lapin matkailustrategiasta vuosille 2020-2023

 

348/14.02/2019

 

Khall 08.10.2019 § 297

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Lapin matkailustrategia on valmistumassa ja matkailustrategian luonnos on lausuntovaiheessa. Lapin liitto pyytää 14.10.2019 mennessä lausuntoa Lapin matkailustrategiasta vuosille 2020-2023. Luonnos on esillä Lapin liiton nettisivuilla linkissä:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin-arktinen-matkailuekosysteemi

 

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Matkailustrategia on koottu laajapohjaisessa yhteistyössä matkailuelinkeinon, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ja muiden matkailutoimijoiden kanssa.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Lapin matkailustrategialuonnoksesta vuosille 2020-2023:

 

Lapin matkailustrategialuonnoksen 2020-2023 linjaukset ja painotukset ovat tärkeitä ja hyviä. Kittilän kunta haluaa kuitenkin korostaa seuraavien näkökohtien painoarvoa:

 

Lapin matkailun kehittämisessä tulee olla lähtökohtana vastuullisuus ja kestävyys läpileikkaavana teemana. Lappiin matkustaminen aiheuttaa melko suuren hiilijalanjäljen, jonka vuoksi on erityisen tärkeää minimoida matkailukohteissa aiheutuva hiilijalanjälki. Kestävää matkailua ei saavuteta yksittäisillä toimenpiteillä, vaan kantamalla vastuu ympäristöstä ja ihmisistä kaikilla matkailuelinkeinon tasoilla ja osa-alueilla laaja-alaisesti. Matkailualan pk-yritykset tarvitsevat julkisen sektorin tukea päästäkseen vähähiilisyyden tavoitteisiin ja matkailun kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Lapin matkailuelinkeinolle kestävän ja vastuullisen matkailun tavoitteiden saavuttaminen on elinehto.

 

Lapin puhdas luonto on alueen vahvuus ja kaiken toiminnan lähtökohta. Tavoitteena on valita energiaystävällisiä ja - tehokkaita toimintatapoja ja materiaaleja sekä rakentaa ympäristöä suunnitelmallisesti ja keskitetysti esteettisyyttä vaalien. Päätöksenteossa tulee huomioida paikallisuus, lappilainen kulttuuri ja perinteet aina kun se on mahdollista. Ympäristötyötä määrittäviä merkittäviä näkökohtia ovat energiankulutus, hankinnat, jätehuolto ja matkailukeskusten logistiikkaratkaisut. Alueellinen yhteistyö ja henkilökunnan sitoutuminen sekä myös asiakkaiden tuki on kaiken edellytys toiminnan onnistumisessa.

 

Harvaan asutulla alueella saavutettavuus on olennainen tekijä matkailutoiminnan kehittymiselle. Matkaketjujen sujuvuus ja toimivuus on keskeistä julkisten liikkumispalveluiden osalta kestävän matkailun kehittämisessä. Tässä aiheessa Lapin toimijoiden tulee tehdä hyvää yhteistyötä, jotta julkisten liikkumispalveluiden tieto saataisiin koottua helposti saataville olevaksi, erityisesti kansainvälisten yksilömatkailijoiden näkökulmasta. Samaan aikaan tulee kehittää yhteistyötä yli kuntarajojen yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä, jotka tuottavat tai ostavat palveluliikennettä.

 

Lapin rautatieliikenteen ja tieverkoston kehittäminen ja laajentaminen on iso osa matkailun kilpailukyvyn kehittämistä.

 

Strategialuonnoksessa on myönteisesti huomioitu raideliikenne ja Joulupukin satama Kemissä. Hallitusohjelmassa on 10 miljoonaa Kemi-Tornio-Haaparanta -radan sähköistämiseen ja Ruotsi aloittaa ensi vuonna rautatien henkilöliikenteen Haaparantaan, mikä lisää hiihtokeskusten ja Lapin matkailupalvelujen saavutettavuutta. Oleellista on kehittää matkaketjuja ja matkatoimistopalveluja, jotka mahdollistavat junamatkailun ja maaliikenteen hyödyntämisen Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista Lappiin. Lisäksi yhdeksi tavoitteeksi on asetettava Kolari-Levi -raideyhteyden esiselvityksen tekeminen, mikä huomioi vähähiilisyyden, arvojen muutoksen ja tulevan maaliikenteen kasvun.

 

Niin ikään on selvitettävä Kemin sataman lisäksi Tornion sataman soveltuvuus risteilyliikenteen saamiseksi tälle alueelle, mikä mahdollistaa muun muassa keskiyön auringon vetovoiman ja kesämatkailun tarjonnan lisäämisen.

 

Myös Kolarin radan sähköistämistä tulee kiirehtiä. Matkailun saavutettavuuden kannalta on tärkeää huolehtia myös sorateiden kunnostamisesta.

 

Matkailun vaikutus on merkittävä muun muassa alueen alkutuotannon näkökulmasta, ja alueella onkin monipuoliset mahdollisuudet lähiruokateeman kehittämiseen. Lähiruokateeman kehittäminen on osa kestävän matkailun teemaa: lähiruokahankinnat tukevat paikallista taloutta ja ohjaavat matkailun positiivista vaikutusta uusille toimialoille. Lähiruokatuotannon kehittäminen edellyttää erityisesti maakunnallista yhteistyötä.

 

Viime vuosina Lapin matkailualaa ovat koetelleet useat lainsäädännölliset muutokset, jotka ovat vaikeuttaneet erityisesti pk -yritysten kilpailukykyä. Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että Lapissa on vahva yhteinen edunvalvonta matkailualaa koskettavissa valtakunnallisissa poliittisissa päätöksissä ja linjauksissa.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa