Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.10.2019/Pykälä 294

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 294

08.10.2019

 

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä 26.6.2019 § 30 Ounaslohen ranta-asemakaava tehtyyn valitukseen, diaari nro 01181/19/4104

 

45/10.02.03/2016

 

Khall 08.10.2019 § 294

 

(Lisätietoja: Maanmittausinsinööri Toni Juuti, puh. 040 762 2917)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää kunnanvaltuuston lausuntoa kunnanvaltuuston päätöksestä 24.6.2019 § 30 jätettyjen valitusten johdosta. Kittilän kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus antaa selityksen kunnanvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, mikäli kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

 

Valittaja vaatii, että Kittilän kunnanvaltuuston päätös 24.6.2019 § 30 Ounaslohen ranta-asemakaavan hyväksymisestä muutettuna korttelien 13 ja 14 tontti1 ja 2 osalta hylätään tai käsitellään uudelleen ja ranta-asemakaava hyväksytään suunnitelman mukaisena.

 

Vt kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus toimittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen seuraavan lausunnon:

 

Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöopas 2014 Tulviin varautuminen rakentamisessa - opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueelle mukaan "alimman rakennuskorkeuden määrittämisessä lähtökorkeus on keskimäärin kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan korkeus, johon lisätään harkinnanvarainen rakennustyypistä sekä kunkin vesistön ominaispiirteistä ja aaltoiluvarasta johtuva lisäkorkeus". Kyseessä olevassa ranta-asemakaavan kaavamääräyksissä lisäkorkeudeksi on määritelty 0,5 metriä. Lapin ELY-keskuksen ohjeistuksen ja ranta-asemakaavasta antamien lausuntojen mukaan rakennuspaikan maanpinnan tulee olla kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan tulvakorkeuden yläpuolella.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § 1 momentin mukaan

"Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa."

eikä sitä näin ollen tule siirtää rakennusluvassa ratkaistavaksi.

 

Ounaslohen ranta-asemakaavan korttelit 13 ja 14 sijoittuvat kaavan pohjakarttaan ja kaavassa esitetyn virtausmalliin perustuvan kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan tulvauhka-alueelle. Kortteli 14 sijoittuu kokonaisuudessaan ja korttelin 13 rakennusaloista suurin osa sijoittuu virtausmallin mukaisen kerran 100 vuodessa toistuvan tulvakorkeuden alapuolelle. Kyseessä olevien kortteleiden rakentaminen hyväksyttyyn korkeuteen vaatisi mittavia pengerryksiä, jotka omalta osaltaan lisäävät rakennuspaikan vyörymis- ja sortumisriskiä. Näin ollen pengerrykset tulevat kyseeseen ainoastaan alueilla, joille rakentaminen on välttämätöntä. Ranta-asemakaavassa esitettyä lomarakentamista ei voida pitää välttämättömänä rakentamisena.

 

Edellä mainituin perustein korttelit 13 ja 14 eivät täytä terveellisen ja turvallisen rakennuspaikan vaatimuksia.

 

Samaa tulkintaa alimmasta hyväksyttävästä rakennuspaikan maanpinnankorkeudesta on käytetty 23.4.2018 hyväksytyssä Akanvuoma/Taivaanvalkeat ranta-asemakaavassa sekä rantarakentamista koskevien poikkeamislupien käsittelyssä. Näin tulkinta on maanomistajia tasapuolisesti kohteleva.

 

Ranta-asemakaavan kohtuullisen käsittelyajan ylittymiseen kunnanhallitus toteaa, että Kittilän kunta on käsitellyt asemakaavaehdotuksen ilman tarpeetonta viivytystä.

 

Edellä mainituin perustein Kittilän kunnanhallitus esittää, että valitusta ei hyväksytä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa