Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2019/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 38

23.09.2019

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

 

Vapsivlk 23.09.2019 § 38

 

(lisätietoja: liikuntasihteeri 040 573 1123)

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Erityisavustusta voidaan myöntää kunnille. Kunnat jakavat avustukset harkitsemallaan tavalla edelleen kohdeavustuksina paikallisille liikuntaa järjestäville rekisteröityneille yhdistyksille. Kunnat hakevat avustusta aluehallintovirastojen kautta syyskuun loppuun mennessä. Kunnilta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Avustukset myönnetään kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä ja kuntien tulee käyttää avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Kuntien yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan perustoimintaa. Tässä yhteydessä perustoiminnalla tarkoitetaan lasten ja nuorten viikoittaista harrastamista seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Ministeriön asettamien ehtojen mukaan avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki voi olla enintään viisikymmentä (50) euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden.

 

Yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen on valtakunnallinen haaste. Kittilän kunta on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen mm. pitämällä urheiluseura-avustukset hyvällä tasolla sekä vapauttamalla paikalliset yhdistykset liikuntapaikkojen käyttömaksuista. Liikuntatoimi esittää, että Kittilän kunta hakee OKM:n erityisavustusta, jotta yhä useammalla lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus lähteä mukaan ohjattuun urheiluseuratoimintaan.

 

Paikallisista urheiluseuroista Kittilän Kotaveikot Ry, Levi Ski Club Ry, SBC Levi Ry sekä Kittilän Palloseura Ry ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hanketta kohtaan. Liikuntatoimi valmistelee avustushakemuksen ja hankesuunnitelman yhteistyössä edellä mainittujen seurojen kanssa. Käytännössä avustusmekanismi tulee todennäköisesti toimimaan siten, että seurat myöntävät tiettyjen taloudellisten kriteerien nojalla maksualennuksia vähävaraisille perheille, jonka jälkeen seurat hakevat aluehallintoviraston myöntämää avustusta kunnalta. Hankesuunnitelman yksityiskohdat tarkentuvat syyskuun aikana. Urheiluseurojen kanssa käytyjen alustavien keskusteluiden perusteella liikuntatoimi arvioi, että AVI:lta haettava avustussumma tulee olemaan suuruudeltaan noin 8 000 euroa.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää, että Kittilän kunta hakee opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Edelleen lautakunta päättää, että avustushakemuksen ja hankesuunnitelman laadinnasta vastaa kunnan liikuntatoimi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa