Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaan sivistystyön lautakunta
Pöytäkirja 23.09.2019/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Vapaan sivistystyön lautakunta

§ 34

23.09.2019

 

Vapaan sivistystyön lautakunnan vastine tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen

 

Vapsivlk 23.09.2019 § 34

 

 

(Lisätietoja: vs. sivistystoimenjohtaja puh. 040 705 7486)

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2019 § 24 käsitellyt vuoden 2018 arviointikertomusta. Lautakuntia on pyydetty toimittamaan vastineet tarkastuslautakunnalle sivistystoimen osalta esille nousseisiin kohtiin syyskuun loppuun mennessä.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 todetaan: "Sivistystoimessa tarkastuslautakunta on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota kustannustasoon, joka on keskimääräistä korkeampi. Poikkeamat muiden kuntien kehitykseen ovat syntyneet indeksitarkastelun perusteella tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2017 näyttää tapahtuneen vähäistä kehitystä toiseen suuntaan. Vuonna 2018 koululautakunnan toimintakate kasvoi 7,7 % ja vapaan sivistystyön lautakunnan toimintakate kasvoi 5,6 %. Tilanne ei olennaisesti muuttunut edellisestä vuodesta."

 

Asian avaamiseksi tutkittiin Kuntaliiton tilastoja. Verrokkikunnaksi valittiin Lapin kunnista Sodankylä, Inari ja Kolari. Kaikissa näissä kunnissa on matkailutoimintaa ja valittavien kuntien asukasluvut ovat lähellä toisiaan.

Kuntaliiton tilastoja

 

 

 

 

 

Kittilä

Sodankylä

Inari

Kolari

Liikunta

155

72

152

120

Kansalaisopisto

138

 

 

94

Kirjasto

68

70

90

88

Nuorisotoimi

54

34

52

110

 

Oheisia tilastolukuja on tulkittava varovasti. Kuntaliiton tilaston mukaan vertailtavuutta vaikeuttaa se, että kuntien kuluja tilastoidaan moninaisesti. Kansalaisopiston osalta tilastosta voisi tulkita, että kulut on tilastoitu Kittilän kunnan kuluiksi, koska yhteisen Revontuli-Opiston kuluja ei ollut kuntaliiton tilastoissa Sodankylän kohdalla.

 

Kirjastotoiminnan osalta Kittilän kulut eivät ole korkeammat kuin vertailukunnissa. Kulttuuritoiminnan kuluja ei tilastoista löydy, joten niitä ei voi arvioida tilastojen perusteella. Kittilässä on runsas kulttuuritarjonta ja järjestöjä avustetaan hyvin. Kulttuuritoimen menot kohdentuvat usein yhteen kirjastotoiminnan kanssa.

 

Nuorisotoimen osalta kustannukset ovat keskimääräiset, eivät vertailukunnan suurimpia.

 

Liikuntatoimessa Kittilän kustannukset ovat hiukan muita kuntia korkeammat. Ero selittynee esimerkiksi Kittilän liikuntatoimen hallinnoimien isojen sisäliikuntapaikkojen sisäisillä vuokrilla sekä Kittilän liikuntatoimen avustusmäärärahoilla, jotka todennäköisesti ovat jonkin verran vertailukuntia korkeammalla tasolla.

 

Vs. sivistystoimenjohtaja:

Vapaan sivistystyön lautakunta esittää selvityksenään tarkastuslaukunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen oheisen tarkastelun mukaisen selvityksen.

 

Päätös:

Vapaan sivistystyön lautakunta päättää esittää selvityksenään tarkastuslaukunnalle vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen oheisen tarkastelun mukaisen selvityksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa