Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 02.09.2019/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 254

27.08.2019

Kunnanvaltuusto

§ 46

02.09.2019

 

Esa Rauhalan ero vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja uuden edustajan valinta

 

113/00.00.01/2017

 

Khall 27.08.2019 § 254

 

 

(Lisätietoja: Vt. kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh. 040 745 9830)

 

Esa Rauhala on 26.8.2019 saapuneella ilmoituksellaan ilmoittanut haluavansa luopua Vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä. Rauhala on valittu kunnanvaltuuston 18.6.2017 § 41 päätöksellä jaoston jäseneksi. Tällöin toimikaudeksi on päätetty 4 vuotta.

 

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Toimielimen valinnassa on huomioitava tasa-arvolain 4 a§:n 1 mom, jonka mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Esa Rauhalalle vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikaudeksi on päätetty 4 vuotta eli valtuustokauden loppuun asti.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

__________

 

Kvalt 02.09.2019 § 46

 

Päätös:

Päätettiin ottaa yksimielisesti valtuuston käsiteltäväksi kokouskutsussa mainittujen asioiden lisäksi kunnanhallituksen valmistelema kiireellinen asia. Asia on kiireellinen sen vuoksi, ettei Kittilällä ole tällä hetkellä edustajaa Revontuli-Opiston jaostossa.

 

Valtuusto päätti myöntää eron Esa Rauhalalle vapaan sivistystyön jaoston (Revontuli-Opisto) jäsenyydestä ja päätti varavaltuutettu Jukka Ylisuvannon esityksestä yksimielisesti valita Asko Jussilan uudeksi jäseneksi vapaan sivistystyön jaostoon (Revontuli-Opisto) jaoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa