Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kittilän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty.kittila.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.08.2019/Pykälä 252

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kunnanhallitus

§ 252

27.08.2019

 

Lausunto Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2023

 

243/09.05/2019

 

Khall 27.08.2019 § 252

 

Lapin pelastuslautakunta pyytää 30.8.2019 mennessä kuntien, henkilöstöä edustavien järjestöjen ja sopimuspalokuntien lausunnot pelastustoimen Palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2023.

 

Pelastuslautakunta on hyväksynyt (28 §/2018) Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksen jatkamisen vuodelle 2019. Edellistä pelastustoimen palvelutasopäätöstä on pariin kertaan jatkettu, koska valmisteltiin maakunta- /sote uudistusta ja odotettiin ministeriön ohjeistusta palvelutasopäätöksen laatimiseen.

 

Pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on lain mukaan selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

 

Hallitusohjelman (6.6.2019) mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi ja em. itsehallinnollisia maakuntia on 18. Edelleen hallitusohjelman mukaan pelastustoimen suorituskyky varmistetaan, pelastustoimen johto- ja tilannekeskuskokonaisuus yhtenäistetään, sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan, pelastuslaki uudistetaan ja hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta. Hallitusohjelmassa ei oteta kantaa uudistusten aikatauluun eikä keinoihin.

 

Pelastuslaitoksen toimesta on valmisteltu pelastustoimen palvelutaso-päätös vuosille 2020 - 2023. Valmistelun pohjatietona on käytetty mm. maakunnan riskiarviota (11/2018). Mikäli lainsäädäntö, hallintorakenteet ja normiohjaus muuttuvat, niin palvelutasopäätös voidaan aina ottaa uuteen tarkasteluun.

 

Pelastuslain (379/2011) mukaan alueen pelastustoimi (pelastuslautakunta) päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan (29§/379/2011). Oheismateriaalina palvelutasopäätös 2020 - 2023.

 

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan Lapin pelastuslautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa Lapin pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2020 - 2023 johdosta.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa